Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsenheten, reflektioner under arbetets gång • Medborgarfokus. Tightare samarbete med den olika enheterna i förvaltningarna (huvudredaktörer+publicister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsenheten, reflektioner under arbetets gång • Medborgarfokus. Tightare samarbete med den olika enheterna i förvaltningarna (huvudredaktörer+publicister."— Presentationens avskrift:

1 Informationsenheten, reflektioner under arbetets gång • Medborgarfokus. Tightare samarbete med den olika enheterna i förvaltningarna (huvudredaktörer+publicister viktiga i detta arbete. Gemensamt informationsblad för medborgarna på webben tex). • Upprätta rutiner och riktlinjer. • Tydliggöra uppdragen och befogenheter gällande informationsarbetet (LKL och politiken). • Särskilja marknadsföring och information. (Näringslivskontoret ansvarar över marknadsföringen av kommunen. Med tydligt mål från politiken). • För att kunna utveckla intranätet och webben på ett effektivt sätt behövs det resurser i form av personal (en heltids webbredaktör). • Ökat samarbete med Ljusdals Energi och Ljusdalshem. (De har redan fått tillgång till intranätet. Jag får ta del av Ljusdals Energis veckobrev). Kontinuerliga möten med de kommunala bolagen. • Hälsingewebben- gemensamma träffar och inköp. Uppdrag Mål och strategier för kommunens informationsarbete. - Grafisk profil för koncernen tillsammans med näringslivskontoret - Mediebearbetning - Strategisk webbutveckling - Omvärldsbevakning Målet är att enheten ska lämna kompetent och effektiv service grundad på hög kvalitet till allmänheten, förtroendemanna­organisationen och övriga kunder. Avdelningen ska även stödja och utveckla den kommunala organisationens arbete med information, kommunikation och marknadsföring (tillsammans med Närljus).

2 Förslag 1

3 Kommunledningsstab Utvecklingsenhet Förslag 2

4 Utvecklingsenhet Information (intern och extern) Internationella frågor Turismen Näringslivsfrågor/marknadsföring Ungdomsarbete/medborgdialog Utredartjänster

5 Informationschef (intern och extern kommunikation) Informatör/intern kommunikation Webbredaktör/utveckling Informatör/extern kommunikation Driftansvarig för webben Två huvudredaktörer per förvaltning


Ladda ner ppt "Informationsenheten, reflektioner under arbetets gång • Medborgarfokus. Tightare samarbete med den olika enheterna i förvaltningarna (huvudredaktörer+publicister."

Liknande presentationer


Google-annonser