Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Saminvesteringsforum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Saminvesteringsforum"— Presentationens avskrift:

1 Saminvesteringsforum
Kunskapsseminarium 11 maj 2012 Peter Strannegård, Fortum

2 Målsättning Rätt från början Kundnöjdhet Rätt data i rätt tid
Dela IT-kostnader Gemensamma lösningar Betalning per anläggning Frivillighet Öppet för alla Samarbete med tex EI Kostnadseffektivitet Konkurrensneutralitet Transparens

3 Bakgrund EMIX TIX Saminvestering (Branshföretag & Tieto) (Tieto)
(Svensk Energi)

4 Frivillig och affärsdriven saminvestering för deltagande företag
Saminvesteringsforum WS / Förstudier / Intervjuer 2. Utvecklingsbeslut nya tjänster 1. Utvecklingsförslag Kunderna och Tieto tar fram förslag till utveckling av funktionalitet för definierade områden Investeringen fördelas baserat på antalet POD som avtalar om utvecklingen. Ytterligare kunder beställer tjänsten vid ett senare tillfälle, priset per POD blir densamma som vid tidigare tillfälle. 3. Investeringskonto Fördelas på antalet POD som Investerat och kan nyttjas till framtida utvecklingar

5 Stora kommande utmaningar för aktörerna i branschen
EXEMPEL Möjliggör för branschen att på frivillig basis dela investeringar för att möta framtida krav 2015+ Nordisk harmonisering Demand response 2014 Centralt mätvärdesregister Centraliserad balansavräkning 2013 Centralt anläggningsregister Manuella moment i tex flytt och leverantörsbyte 2012 Timvärdeshantering Fullmaktshantering

6 Primärt fokus för saminvesteringar - Gemensamma områden med stort investeringbehov och som är konkurrensneutrala Investeringsbehov (€) Högt Möjligt fokus här är infrastruktur och basala tjänster Primärt Fokus Möjligt i områden med höga operativa kostnader Lågt Konkurrensskapande Konkurrensneutralt

7 Identifierade områden för saminvestering
Nordisk Slutkundsmarknad Storskalig timmätning Högt Regulatorisk rapportering & kommunikation SmartGrids och förbruknings- flexibilitet Investerings- behov Lågt Låg Hög Grad av konkurrensneutralitret

8 Pågående förstudie Gemensamt Anläggningsregister
3. anläggningsdata Elnät Elhandlare 1. anläggningsdata 2. kundförfrågan Automatisera levbytesprocesser Få bort manuell fullmaktshantering Öka informationskvalitén Automatisera levbytesprocesser Ge kunderna bättre service Öka informationskvalitén Förstudie klar i maj 2012

9 Pågående förstudie Gemensam Mätvärdeshantering
Gemensamt Mätvärdeslager Elnät 1. mätdata Elhandlare 2. mätdata 3. rapportering Samutnyttja resurer Avlasta mätvärdessystem Avlasta self-service plattform Stordriftsfördelar Integrationsmöjligheter Central arkivering Central avräkning / funktioner Förenkla mätvärdessystemet Avlasta billingsystem Avlasta self-service plattform Förstudie klar i maj 2012


Ladda ner ppt "Saminvesteringsforum"

Liknande presentationer


Google-annonser