Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västfastigheter En presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västfastigheter En presentation."— Presentationens avskrift:

1 Västfastigheter En presentation

2 Västfastigheter – en förvaltning inom Västra Götalandsregionen
Uppdraget är att skapa långsiktig nytta för Västra Götalandsregionen - för vår ägare - för våra kunder

3 Västfastigheters roll
Västra Götalandsregionens resurs för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

4 Lokalförsörjning Tillhandahålla lokaler med god miljö och service
Intern uthyrning av egna lokaler Förhyrning av externa lokaler

5 Förvaltning Drift, tillsyn och skötsel
Planerat och avhjälpande underhåll

6 Kundservice Tjänster som utförs direkt mot kund och mot särskild betalning och som inte ingår i fastighetsdriften Små lokalförändringar

7 Konst Konstenhetens huvuduppdrag är att skapa en god offentlig miljö inom Västra Götalandsregionens alla verksamheter och inrättningar...

8 Västfastigheters kunder inom…
..Hälso- och sjukvård ..Skolor ..Kultur ..Service

9 Fastigheter Sjukhus Naturbruksskolor Folkhögskolor Muséer

10 Fyra sjukhusgrupper Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Fyra fristående sjukhus Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus

11 Inriktningar

12 Våra utmaningar Nå energimålen - halverad energiförbrukning
Verksamhetsutveckling – informationshantering Hög investeringstakt

13 Halverad energianvändning till 2030
(egna lokaler och jämfört med 1995)

14 Hög investeringstakt

15 Några investeringsprojekt
Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset Angereds Närsjukhus Barn- och kvinnoklinik på Skaraborgs Sjukhus Skövde Forsknings- och undervisningslokaler på Mölndals sjukhus

16 Några av våra medarbetare arbetar som…
Fastighetsförvaltare Projektledare Drifttekniker Cad- och dokumenthandläggare  IT-strateg Logistiker Miljösamordnare Verksamhetsutvecklare

17 Basfakta december 2012 Omsättning mnkr Yta, egna fastigheter m2 BRA Outhyrd yta, egna fastigheter m2 BRA Yta, inhyrda lokaler m2 LOA Fastighetsinvesteringar 971 mnkr Anställda 360 stycken

18 Västfastigheters organisation
Fastighetsdirektör Område Kund och Fastighet Område Teknik Område Projekt Område Drift och Service Ekonomi/Kvalitet/IT HR Ledningsstab

19 Förvaltningsledningen
Lars Janson, fastighetsdirektör Hans Sandqvist, områdeschef Kund och Fastighet Ulf Krüger, områdeschef Teknik Bo Kjellstrand, områdeschef Projekt Christina Lindgren, områdeschef Drift och Service Britt Olsson, områdeschef Ekonomi/Kvalitet/IT Lena Hellström, chef HR Katarina Grudén Dahlin, fastighetsjurist

20 Fastighetsnämndens ledamöter mandatperiod 2011-01-01 – 2014-12-31
Ordinarie ledamöter: Ulla Y Gustafsson (S), ordförande Peter Spjuth (V), förste vice ordförande Staffan Cronholm (M), andre vice ordförande Stefan Carlsson (S) Petra Sundbladh (S) Per-Arne Brandberg (S) Kenneth Borgmalm (S) Pär Sundaeus (M) Johan Ekström (FP) Ingvar Kärrsmyr (KD) Thomas Mellqvist (C) Ersättare: Michael Melby (S) Anette Vancas Moberg (S) Eva Abrahamsson (M) Anette Karlsson (M) Elias Ytterbrink (MP)

21


Ladda ner ppt "Västfastigheter En presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser