Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser"— Presentationens avskrift:

1 NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser

2 Målet Utveckla ett nationellt IT-stöd för händelseanalys som kan nyttjas av samtliga vårdgivare (regioner, landsting, kommun & privata vårdgivare) Utveckla ett verktyg som hanterar analysprocessen Möjliggöra nationellt aggregerade analyser samt uppföljning Klassificering av insatta åtgärder och uppföljning av åtgärder Gemensamma termer och begrepp Genom diskussioner i nätverken har önskemål framlagts att Sverige bör ha ett nationellt system för att dra slutsatser av allvarliga händelser. Det finns alltså en efterfrågan i vården.

3 Nytta Säkrare vård och ökad patientsäkerhet
Stärka metodiken för Händelseanalys Kvalitetssäkrad data Kulturen i säkerhetstänkandet Stärka systemsynen Ge stöd och standardisera Tillgång till alla /andra händelseanalyser Bas för framtida forskning Säkrare vård! Sprida information Hitta och återanvända effektiva åtgärder Snabbare insättande av åtgärdsprogram Ökade kunskaper Identifiera mönster Utveckling av NITHA till att kunna göra Riskanalyser

4 IT-stöd för HändelseAnalyser
Stöder metodiken i handboken Riskanalys & Händelseanalys Standardiserat arbetssätt Gemensamma termer & begrepp Lära av andra

5 Underlättar arbetet Data som förs in i systemet via grafverktyg och bakgrundsfakta överförs till rapporten. Uppdragsgivare & uppdragsbeskrivning Rubrik på händelsen, avvikelsenummer, diarienummer Graf – datum/tid, aktiviteter & felhändelse, bakomliggande orsaker & åtgärder Tidsredovisning Analysteam

6 Underlättar arbetet Till handlingsplanen överförs bl a dessa data
Uppföljningsansvarig & uppföljningsdatum Rubrik, diarienummer m.m Åtgärdsförslag förs över till ”rätt” bakomliggande orsak

7 Roller i NITHA Analysledare (kunniga i händelseanalys)
Skapar ny analys, analysteam och avslutar analysen Teammedlemmar roller i NITHA enligt handboken. Olika roller (teammedlem, dokumentationsansvarig) har olika behörigheter Ny roll – vice analysledare. Kan ej starta ny analys, för övrigt lika som analysledare Analysexpert (tex chefläkare) granska analyser som är pågående kvalitetsbedömer avslutade analyser efter checklista Uppföljnigsansvarig följer upp handlingsplanen

8

9

10 Klassificering av orsaker & åtgärder

11 Handlingsplan

12 Hur får vi tillgång till IT-stödet
Ansluten till Sjunet Lokal administratör för hantering av användare och organisation i NITHA Superuser som är metodkunnig i Händelseanalys (kan vara samma person som lokal administratör) 1-2 per län Intresserad? Kontakta: Telefon:

13 Projektgrupp Eva-Lena Ahlberg, projektledare, Landstinget i Östergötland Martin Enghult, Jämtlands landsting Inger Hansen, Landstinget Jönköping Åsa Hansson, Landstinget Dalarna Johan Elfström, Landstinget i Östergötland Mårten Davidsson, Finspång kommun

14 Styrgrupp Marion Lindh, ordförande, Stockholms Läns Landsting
Ann-Britt Bolin Wiechel , Stockholms Läns Landsting Carl-Gunnar Höglund, Stockholms Läns Landsting Ing-Marie Bergbrandt, Västra Götalands regionen Hans Rutberg, Landstinget i Östergötland Urban Jürgensen, Landstinget Jönköping Elsa Ribbe-Börner, Region Skåne Åsa Hessel, Landstinget i Sörmland Per Skude, Landstinget Västernorrland

15 Referensgrupp Madeleine Ronge – Skåne regionen
Caroline Hagström – Örebro läns landsting Margareta Carlemalm – Landstinget Blekinge Åsa Hessel – Sörmlands läns landsting Anders Fagerlund - Uppsala läns landsting Per-Arne Brandberg - Landstinget i Värmland Helene Westrin – Västra Götalandsregionen Kerstin Slottpers Lundberg - Landstinget Dalarna Valborg Helmersson - Landsting Jönköping Marita Danielsson – Landstinget i Östergötland Marie Strömberg - Stockholms läns landsting Ulrika Jönsson – Jämtlands läns landsting Anna Lundin – Capio, S:t Görans Sjukhus, Stockholm Erland Bridell – Värmdö kommun


Ladda ner ppt "NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser"

Liknande presentationer


Google-annonser