Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet."— Presentationens avskrift:

1 Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet

2 Tre studier produktivitetsutvecklingen sjukhusgrupper
Jämförelse av NU/SkaS jämförelse inom Sahlgrenska universitetssjukhuset

3 Sjukhusens produktivitetsutveckling under perioden 1998-2001
Studie över sjukhusen i Västra Götalandsregionen

4 NU-SJUKVÅRDEN SKARABORGS SJUKHUS SAHLGRENSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET
Dalslands sjukhus Lundby sjukhus Kungälvs Sjukhuset i Mariestad Frölunda specialist- SAHLGRENSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET Strömstads Lysekils Lidköping Falköping Kärnsjukhuset i Skövde Alingsås lasarett SU/Östra SU/Sahlgrenska SU/Mölndal Borås Skene NU-SJUKVÅRDEN SKARABORGS SJUKHUS Norra Älvsborgs Länssjukhus - NÄL Uddevalla SÖDRA ÄLVSBORGS

5 Utveckling 1998-2001 av: kostnader personal Prestationer
Produktivitet = kostnad per prestation

6 KOSTNADER Enklaste variabeln

7 Kostnader, metod Nettokostnad Hänsyn till organisatoriska förändringar
Exklusive köpt och såld vård Hänsyn till organisatoriska förändringar Fast pris (Landstingsförbundets vägda index)

8

9 PERSONAL Något svårare än kostnader

10

11 Förändring i % Samtliga sjukhus 98/01 99/01 Totalt årsarbetare 6,2 4,3 Frånvarande årsarbetare 8,9 Närvarande årsarbetare 2,6

12 PRESTATIONER Svår variabel!

13 Läkarbesök -2,0% 1998-2001 N=1,27 milj besök
Korrigeringar för jämförbarhet -41% till + 17% Inläggningsbesök? Jourcentral? Primärvård? Dialys? AK-mottagning? Gräns öppen sluten vård?

14 Övriga besök +7,4% N=1,03 milj besök
Korrigeringar för jämförbarhet -18% till + 5% Vad ingår? Hur tolkas förändring? Förbättrad registrering?

15 Prestationen slutenvård,
Vårdtillfället otillräckligt som beskrivning olika definitioner speglar inte svårighetsgrad poliklinisering. Svåraste fallen kvar Metod Sjukhusvårdtillfälle DRG-poäng huvudprestation justerad gräns öppen/sluten vård

16 SJUKHUSVÅRDTILLFÄLLET

17 (Medicin, kirurgi) Geriatrik
Före Medicin Kirurgi Geriatrik Efter bearbetning (Medicin, kirurgi) Geriatrik

18 SVERIGE 2000, Efter konstruktion av "sjukhusvårdtillfällen” andel med mer än en omflyttning under vården. Sjukhus med > vtf 14 12 10 8 procent 6 4 Omflyttare.xls 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

19 Konsekvenser för vårdtidsberäkning av typ av vårdtillfälle Exempel, vårdtid stroke (DRG 14) vid ett VG sjukhus 2001

20 Sjukhusvårdtillfället
mått på sjukhusets prestationer jämförbarhet mellan sjukhus jämförbarhet över tid klinikvårdtillfället oundgänglig byggsten

21 Öppen/sluten vård

22 Vårdtillfällen med 0 vårddagar och en åtgärd

23 DRG case-mix

24 DRG System för överskådlig verksamhetsbeskrivning
Alla DRG har en vikt beroende på resursförbrukning

25 Utveckling av DRG-summa

26 DRG glidning, m.m. överväganden

27 källa: www.sos.se/epc/cpk/
Matris.xls källa:

28 Förändrat registreringsmönster spelar sannolikt en mindre roll för ändring av case-mix under den aktuella uppföljningsperioden

29 RESULTAT Sammanvägda prestationer
DRG-poäng = huvudprestation 19,9 besök motsvarar en DRG - poäng 0,37 psykiatriska vårdtillfällen = 1 DRG

30 Sammanvägd prestation med korrektion av övriga prestationer enligt DRG casemixförändring som för slutenvården

31 resultat

32 Kostnad per prestation

33 Huvudslutsatser Försämrad produktivitet pga ökade kostnader
Teknisk utveckling Produktivitetsförsämringen orsakas främst av satsningar på personal vilket dock rimligen inneburit en förbättring av arbetsmiljö Väsentliga skillnader mellan sjukhusen uppdrag för följdprojekt

34 Huvudsakliga problemområden
Psykiatriska prestationer ytterfall bristfälliga beskrivning av öppenvård kvalitetsförändringar

35 Kostnad per sammanvägd prestation. Sjukhus, VGR

36

37

38 Kostnad per producerad DRG-poäng för specialiserad somatisk vård 2003
Kostnad per producerad DRG-poäng för specialiserad somatisk vård Landstingsförbundet. 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Västerbotten Västmanland Norrbotten Örebro Västernorrland Dalarna Kronoberg Blekinge Östergötland Värmland Sörmland Kalmar Skåne Gävleborg Västra Götaland Riket Stockholm Jönköping Jämtland Halland I beräkningen har även all specialiserad öppenvård vid, och utanför sjukhus, omvandlats till DRG-poäng

39 Kostnadsjämförelse 2002 mellan sjukhus i det nationella KPP-samarbetet.
Index kostnad är kostnad per DRG-poäng för sjukhusens slutenvård efter det att vårdtillfällen med extrema kostnader tagits bort. Genomsnitt = 100

40 Nettokostnadsutveckling 1998-2003, fast pris
Karolinska sjukh Danderyds sjukh Södersjukh. Södertälje sjukh. Huddinge sjukh Norrtälje sjukh Frölunda sjukh SU Kungälvs sjh NU-sjukvården SÄS SkaS 5 10 15 20 25 30 35

41 Produktivitetsjämförelse av NUsjukvården och Skaraborgs sjukhus

42 Huvudslutsatser NU/SkaS
NU-sjukvården redovisar 5,6 % högre kostnad per DRG-poäng än SkaS, vilket innebär att produktiviteten mätt på detta sätt är högre på SkaS

43 Huvudslutsatser NU/SkaS
hyreskostnader och kostnader för administration skiljer men dessutom finns det betydelsefulla skillnader mellan olika medicinska verksamhetsområden

44

45 Produktivitet inom SU Produktivitetsbedömning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, förstudie Uppdrag från regionstyrelsen

46 Produktivitetsstudie, några vägval
Jämförelse bassjukvårdsområde ”sjukhusen inom sjukhuset”. Analys av KPP som jämförelseverktyg strokevård som exemplifiering

47 KPP Kostnad per patient (eller egentligen vårdkontakt).
Består av kostnader för varje vårdkontakt grundkostnad särredovisade kostnader redovisas för sjukhusvårdtillfällen

48 Kostnad för ett strokevårdtillfälle, SU 2002
Grovprod kost

49 Stroke 3

50 Stroke 3

51 Kost stadsdel

52 Inskrivnings- avdelning neuro 9
33 Vårdtillfälle Ut Ut sjukhus 17 Inskrivnings- avdelning neuro 9 34 Vårdtillfälle Ut Ut sjukhus 12 Inskrivnings- avdelning Möl 14 20 Vårdtillfälle Ut Ut sjukhus 8 Inskrivnings- avdelning Östra 11 31 Vårdtillfälle Ut Ut sjukhus 9 Inskrivnings- avdelning Sahl 10

53 Särredovisade kostnader per område för stroke, 2002
Särredovisade kostnader per område för stroke, Baserat på prisuppgifter Kostnad per omr *=grundkostnaden och därmed summan justeras vid efterkalkylen

54 Slutsatser om förutsättningar för produktivitetsanalys
Organisationsskillnader försvårar jämförelser KPP kan se bakom olikhet i organisation SU har lång erfarenhet av KPP KPP snabbt verktyg KPP måste användas för att utvecklas Används för lite Möjliggör jämförelser med andra

55 Slutliga reflektioner
Samverkan med den undersökte Mottagare av resultat? Vilken nivå undersöks? hälso- och sjukvård, dokument, analysenheten


Ladda ner ppt "Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet."

Liknande presentationer


Google-annonser