Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagspolitik är global

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagspolitik är global"— Presentationens avskrift:

1 Vardagspolitik är global
Mimmi von Troil

2 Mimmi von Troil Ledamot av Regionfullmäktige
Viceordförande Regionutvecklingsnämnden Delegat till CPMR Adjungerad till Transportgruppen/NSC CPMR:s InterCom-grupp för TEN-T ÖKS Interreg IVA KASK Interreg IVA West Sweden

3 Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km2: 63
Avstånd nord-syd: 300 km Avstånd öst-väst: 250 km

4 Visionen Det goda livet

5 Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
Nationella strategin Vägledande för utvecklings-strategier och tillväxtprogram Ramverk för EUs struktur-fonder Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Regionala program för tillväxt i Västra Götaland Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Tillväxtprogram för Västra Götaland Fyra delregionala program Budget för resp. verksamhet EU program Mål 2 Västsverige (Västra Götaland +Halland) Regional konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbete Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge Nordsjön, Östersjön LBU Verktyg EU:s 7e ramprogram för forskning utveckling och demonstration

6 Politisk organisation
Revisorer Regionfullmäktige Arvodes- beredning Patientnämnder (4) Valberedning Regionstyrelsen Etik- kommitté Hälso- och sjukvårdsutskott Fastighetsnämnd Folkhälso- kommitté Ekonomiutskott Personalutskott Servicenämnd Handikapp- kommitté Internationell beredning Hälso- och sjukvårds- nämnder (12) Styrelser • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus • Styrelsen för NU-sjukvården • Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus • Styrelsen för Alingsås lasarett • Styrelsen för Kungälvs och Frölunda sjukhus • Styrelser för primärvård (5) • Styrelsen för tandvård • Styrelsen för handikapp- verksamheten Region- utvecklingsnämnd Beredningsgrupp för regionutveckling Gymnasiestyrelse Folkhögskolestyrelser (6) Styrelsen för Botaniska trädgården Styrelsen för Kulturutveckling Styrelsen för Västarvet Kulturnämnd Beredningsgrupp för kultur Miljönämnd Beredningsgrupp för miljö Bolag Stiftelser

7 Flera nivåer Globalt perspektiv EU Makroregionala strategier
Nationellt perspektiv Regionalt agerande

8 Globalt Klimatförändringar Northern Sea Route Kinas växande ekonomi

9 EU EU2020 – post Lissabon TEN-T Budgetöversyn

10 Makroregionala strategier
Östersjöstrategin Regionala nivån Fler makroregioner

11 Nationella perspektiv
Nationell strategi Strukturfonder Infrastruktur

12 Regionalt agerande Tillväxtprogram EU-program Infrastruktur

13 Lobbyarbete i Europa AER CPMR DG Move Regio

14 Sammanfattning Det händer mycket, både nära och långt borta
Det är för lite pengar, både nära och långt borta Det ska hända nu, både nära och långt borta Personliga kontakter Och….

15 Tack för att ni lyssnade!
Sammanfattning …..vi bygger för ett samhälle som vi inte vet hur det kommer att se ut! Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Vardagspolitik är global"

Liknande presentationer


Google-annonser