Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarskommittén och regionfrågorna - en presentation av arbetsläget Martin Olauzon, huvudsekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarskommittén och regionfrågorna - en presentation av arbetsläget Martin Olauzon, huvudsekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Ansvarskommittén och regionfrågorna - en presentation av arbetsläget Martin Olauzon, huvudsekreterare

2 Kommittén Ordförande Mats Svegfors, landshövding Ledamöter
Britt Bohlin Olsson (s), riksdagsledamot, Göran Magnusson (s), Peter Hultqvist (s), kommunalråd, Elaine Kristensson (s), kommunfullmäktigeordförande, Ulla Ölvebro (s), kommunfullmäktigeledamot, Göran Lennmarker (m), riksdagsledamot, Carl Cederschiöld (m), f.d finansborgarråd, Åsa Torstensson (c), riksdagsledamot , Acko Ankarberg Johansson (kd), kommunalråd, Hans Andersson (v), f.d riksdagsledamot, Håkan Wåhlstedt (mp), partisekreterare, Olle Schmidt (fp), f.d. europaparlamentariker Inte jag som är AK Parlamentarisk kommitté – vanligt sätt att bereda tunga och viktiga frågor i Sverige Allt tydligare att AK (liksom alla parl. kommittéer) också är politiska processer Detta allt tydligare under våren och än mer under hösten som kommer Komma ihåg att Sverige i hög grad är en ”konsensuell demokrati” – vi har inte för vana att rösta ner varann så mkt – snarare försöker vi att hitta breda lösningar vilket kan ta tid, men det kan också ge långsiktigt stabila lösningar Knappast troligt med ett förslag som stöds enbart av en knapp majoritet – då får det nog hellre ta litet längre tid…

3 Vad ska göras på regional nivå? - och vem ska göra’t?
Viktiga frågeställningar: Hälso- och sjukvården – styrning, finansiering och tillhandahållande Regional utveckling – vilka frågor har en ”regional logik” och vilka har det inte? Vem skall ha uppgiften? Idag tre modeller på regionnivå i Sverige Två frågor i fokus för AK och för hur vi skall se på regionfrågorna, HoS och Reg. utv. HoS handlar mycket om styrning mot en likvärdig vård för alla medborgare i alla delar av landet, regionaliserad modell har dock många fördelar (t.ex. OECD-rapport) – viktigt att kombinera en modell som ger likvärdighet och utvecklingskraft Regional utveckling – mycket som berör regional (och lokal nivå) > skäl att ha besluten regionalt. men också en hel del som handlar om nationella intressen och avvägningar > hitta modell som ger ”rätt beslut på rätt nivå”, dvs. en tydlig och fungerande rollfördelning som också ger möjligheter till bra samverkan mellan staten och regionkommunen. Tre grundmodeller i Sverige idag – (snarare frågan om 21 modeller med egna särslösningar för varje län, åtminstone på marginalen…) Försöksverksamhet i Skåne och Västra Götalands län: landstingen har ”det regionala utvecklingsansvaret” – länsstyrelserna samordnar staten på regional nivå Samverkansorgan i elva län har ”det regionala utvecklingsansvaret” och har övertagit uppgifter från staten och landstingen – länsstyrelserna samordnar staten och beslutar om företagsstöd Länsstyrelserna i resterande åtta län har ”det regionala utvecklingsansvaret” – landstingen och kommunerna svarar för kollektivtrafik, näringslivsservice, regional kulturverksamhet m m

4 Den kommunala sektorn på regionnivå
Hälso- och sjukvård och/eller regional utveckling? Direktvald församling eller indirekt representation? Beskattningsrätt eller ej? Förhållandet ”regionkommun” och primärkommun Ang. HoS ser det olika ut mellan de två ”kommunala modellerna” idag – kan vara knepigt med en ”regionkommun” för reg. utv. och en för HoS. För- och nackdelar med direktval resp. med att ”det kommunala sambandet” tydliggörs Beskattningsrätt tänks hänga ihop med direktval, men allt är möjligt – se på Danmark Ingen ”överkommun”, men finns naturligtvis också andra beröringspunkter – en intressant fråga är den om fysisk planering…

5 Viktigt inför slutbetänkandet till regeringen den 28 februari 2007
Konkreta och färdigberedda förslag Fokus på uppgiftsfördelningen i hela samhällsorganisationen Om ”regionkommuner” i hela landet? – hur hänger uppgifter ihop med varann och med statens behov av en rationell länsindelning? Troligen lättare att väga samman olika behov om vi har färre än tio län och regionkommuner Konkreta förslag blir bra beslutsunderlag – kan leda till förändringar! Måste hänga ihop – AK inte en regionutredning utan en utredning om uppgiftsfördelningen i samhällsorganisationen – dvs. staten måste med och hänsyn till de fortsatt 290 primärkommunerna måste tas – blir alltså ingen kommunreform Mkt talar för ett rätt begränsat antal regioner på den kommunal sidan – såväl ur hälso- och sjukvårdssynpunkt som när det gäller regional utveckling. Dessutom torde staten ha mkt lättare att samorganisera sig i ett litet antal län än i dagens struktur med 21 som de flesta myndigheter redan lämnat… Roll fördelning lst-reg kn – viktigt med tydlighet för att kunna samverka på ett bra sätt för länets utveckling vad gäller tillväxt och välfärd. Intressant att se vilka erfarenheter man har av samarbetet i regionerna som finns nu – vet att VGR skriver på ett papper som blir mkt viktigt för oss. Intressant också att få del av erfarenheter från Skåne och samverkansorganen.


Ladda ner ppt "Ansvarskommittén och regionfrågorna - en presentation av arbetsläget Martin Olauzon, huvudsekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser