Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Norrland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Norrland."— Presentationens avskrift:

1 Region Norrland

2 Varför behövs regioner?
Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. För att klara välfärden och få fart på tillväxten krävs ett starkare och mer samlat Norrland. Därför vill vi bilda Region Norrland. Region Norrland är en regionkommun med ett sammanhållet ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling i norra Sverige.

3 Varför behövs regioner?
För att klara hälso- och sjukvård, planering av vägar och järnvägar, kollektivtrafik och andra uppgifter för att skapa tillväxt och utveckling. För att kommunerna är för små, staten för stor och dagens regionala organ oftast för små och resurserna splittrade på för många händer. För att klara uppgifter som kräver stora resurser, omfattar större geografiska områden än kommuner och landsting och som kräver skräddarsydda lösningar.

4 Blir det region i Norrland?
Ansvarskommitten (en stor statlig utredning) har föreslagit att landstingen ska ersättas av betydligt färre och större regionkommuner. Januari 2009 meddelade regeringen att regionkommuner ska införas i Sverige. Nu pågår en process för att skapa Region Norrland där tidplaner och geografiska gränser fortfarande diskuteras. Processen leds av Norrstyrelsen som består av 26 politiker från de olika länen.

5 Vad händer när det blir region i Norrland?
Landstingen läggs ned och ersätts med en regionkommun. Medborgarna väljer ledamöter till ett regionfullmäktige. Regionen tar över landstingens uppdrag men också uppgifter från statliga myndigheter, främst länsstyrelserna. Regionen blir inte överordnad kommunerna utan har en konstitutionell ställning som ett landsting men ansvarar för fler områden.

6 Utmaningar idag Vi står inför stora utmaningar med nya levnadsmönster, större förväntningar på offentlig service, en ökad andel äldre, snabb medicinteknisk utveckling m.m. Utrymmet för skattehöjningar är begränsat och det har visat sig svårt att effektivisera personalintensiv samhällsservice utan att försämra kvaliteten.

7 Region Norrland – en robust samhällsorganisation
Region Norrland ger bättre förutsättningar att klara konjunkturnedgångar och möta långsiktiga utmaningar. Hälso- och sjukvården behöver en stor och stark huvudman för att klara allt från universitetssjukhus till enskilda hälsocentraler/vårdcentraler och som har tillräckligt med resurser för att utveckla alla sjukhus. Regional utveckling gynnas av en resursstark huvudman som verkar inom ett större geografiskt område.

8 Finns det regioner? Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades redan i slutet av talet. Januari 2009 beslöt regeringen att de ska få status som regionkommuner.

9 Erfarenheter från dagens regioner
Regionbildningarna har gett resultat! Skåne och Västra Götalandsregionen har ett tydligt regionalt ledarskap. De är kraftfulla aktörer, nationellt och internationellt. Regionerna har satsat stort på infrastruktur genom statliga investeringar i vägar och järnvägar. Regionerna har en stabilare ekonomi än de flesta mindre landsting.

10 Region Norrland i praktiken
Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län har lämnat in en ansökan om att i samband med valet 2010 bilda en regionkommun med arbetsnamnet Region Norrland. Regionen måste växa fram underifrån. Den nya regionkartan ska inte ritas i Stockholm.

11 Vilka vinster ger Region Norrland?
Norrland får en starkare röst i Sverige och i världen. Norrlänningar erbjuds i stort sett all hälso- och sjukvård inom de egna gränserna, från den enskilda primärvårdsenheten till högspecialiserad vård. Med ett eget universitetssjukhus blir också kunskapsförsörjningen inom hälso- och sjukvården mycket effektivare. Regionen tar ett samlat grepp om investeringar i vägar och järnvägar och knyter samman Norrland och omvärlden med effektivare buss-, tåg- och flygförbindelser.

12 Vilka vinster ger Region Norrland?
Samlad kompetens och resurser för att stödja entreprenörskap och företagsutveckling. Tillsammans med universiteten kan vi verka för högre utbildning och forskning i Norrland som också skapar tillväxt och arbetstillfällen här. Ett attraktivare Norrland för boende, företag och turism genom bland annat ett vitalt kulturliv med internationell lyskraft.

13 Det handlar inte om centralisering – tvärtom!
Besparingar i central administration och större samlade resurser ger bättre möjligheter att verka i alla delar av Region Norrland, inte minst inom hälso- och sjukvården. Ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete ger också på sikt större resurser till hälso- och sjukvård och annan samhällsservice.

14 Samarbetar vi inte redan?
Norrlandstingens regionförbund. Landstingen i norra sjukvårds- regionen samverkar kring hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och närliggande verksamheter. Norrlandstingen tar här ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning. Europaforum Norra Sverige. De fyra nordliga länen samarbetar för att påverka EU. Genom att tala med en röst gör vi oss hörda i Stockholm och Bryssel.

15 Samarbetar vi inte redan?
Norrtåg. De fem nordliga länen utvecklar gemensamt järnvägstrafiken i norra Sverige. Norrlandsresan. Länstrafikföretagen i de fyra nordliga länen samarbetar för att man ska kunna resa med samma biljett över dagens länsgränser. Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans. De fyra nordliga länen samarbetar eftersom ensembler med nationell och internationell lyskraft behöver ett befolkningsunderlag som är betydligt större än ett enskilt län.

16 Länsgränser kan hindra samarbete
Dessa samarbeten är viktiga och framgångsrika men erfarenheten visar också att dagens länsgränser kan vara ett hinder för utveckling. Samverkan bygger på att alla är överens och bestäms då ofta i praktiken av den som vill minst. En region har en helt annan kraft än samverkan över länsgränser.

17 Vill du veta mer och följa förberedelserna inför regionbildningen kan du gå in på Norrstyrelsens webbplats. Här hittar du en rapportserie där stora delar av Norrstyrelsens arbete finns publicerat, bl a kartläggningar av 15 verksamhetsområden, som t ex hälso- och sjukvård för olika grupper, infrastruktur och näringsliv och innovationer. Här finns också kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter samt politiker och tjänstemän som arbetar med de olika verksamhetsområdena.

18 Arbetsgrupper Folkhälsa Forskning och högre utbildning
Hälso- och sjukvård Infrastruktur Internationellt samarbete Kultur Miljö och energi Näringsliv och innovationer Regional utveckling Trafik Turism

19 Grupparbete i tre steg 1. Kartläggning och kunskapsuppbyggnad
Grupperna kartlägger nuläge inom respektive område. 2. Visioner och mål Grupperna beskriver vad den nya regionen vill och kan åstadkomma. 3. Verksamhetsinriktning Grupperna föreslår inriktning på respektive verksamhet.

20 Styrelse Styrelsen består av 26 ledamöter och 26 ersättare. Ledamöterna utses av respektive landstingsfullmäktige. Den politiska fördelningen är: Socialdemokraterna 6 Moderaterna 3 Centern 3 Folkpartiet 3 Kristdemokraterna 3 Vänsterpartiet 3 Miljöpartiet 3 Sjukvårdspartiet 2


Ladda ner ppt "Region Norrland."

Liknande presentationer


Google-annonser