Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS-kommittén – bred översyn av personlig assistans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS-kommittén – bred översyn av personlig assistans"— Presentationens avskrift:

1 LSS-kommittén – bred översyn av personlig assistans
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2 Uppdrag och tidsplan Parlamentarisk kommitté med ledamöter från samtliga riksdagspartier Ursprungligt uppdrag från juli om kvalitet och kostnader vid personlig assistans Delbetänkande november 2005: På den assistansberättigades uppdrag, I juni 2006 utvidgade regeringen uppdraget till en bred översyn av LSS Hela arbetet skall avslutas senast juni 2008

3 Kommitténs sammansättning
Ordförande: Kenneth Johansson (c) Ledamöter från riksdagspartierna: Gunnar Björk (c) Anne-Marie Brodén (m), Linnea Darell (fp) Helen Edlund (kd), Paul Lindqvist (m) Lars U Granberg (s), Hans Hoff (s) Magnus Johansson (mp), Margreth Johnson (s) Monalisa Norrman (v) Sakkunniga och experter från Regeringskansliet, myndigheter och intresseorganisationer

4 Personlig assistans – återstående frågor
Hur fungerar assistansreformen i praktiken – uppfylls intentionerna med reformen? Tillämpning av dagens regler för personkrets och behovsbedömning? Kostnadsutveckling och konsekvenser av statens och kommunernas delade huvudmannaskap? Alternativ och komplement till personlig assistans, t.ex. IT, hjälpmedel och angränsande stödformer? Yrket personlig assistent?

5 Varför översyn av LSS? Antalet insatser och personer ökar – men stora skillnader mellan kommuner Kraftiga kostnadsökningar Efter tio år: fungerar LSS för att uppnå de handikappolitiska målen? Vem ska vara huvudman för anpassat stöd och anpassad service till medborgarna? Finns fortfarande några vårdhem kvar som bör avvecklas

6 Uppdrag att se över LSS (I)
LSS som redskap för att uppnå de handikappolitiska målen? För- och nackdelar med dagens reglering av stödet i LSS? För- och nackdelar med att i lag definiera stöd- och serviceinsatser? Behövs en samlad lagstiftning med tydligare krav på samråd och samverkan?

7 Uppdrag att se över LSS (II)
För- och nackdelar med tänkbara huvudmannaskap – beakta principen att ansvar för beslut och finansiering hålls ihop Lösningar för funktionshindrade som behöver professionella och specialiserade insatser utanför hemkommunen? Kostnadsutvecklingen – orsaker, hur dämpa och stabilisera?

8 Tilläggsdirektiv sommaren 2007
Meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder som ingår i personkrets 3 – tillgång till daglig verksamhet enligt LSS? Författningsförslag om hur assistansersättningen hanteras mellan assistansberättigade och assistansanordnare – förbud mot ekonomiska förmåner m.m.

9 Allmänna krav på arbetet
Utgå från de nationella målen för handikappolitiken vid överväganden och förslag Integrera jämställdhetsperspektiv i arbetet Integrera barnperspektiv i arbetet Beakta frågor om etnisk integration och minoriteters särskilda behov

10 Mer information på Internet: www.sou.gov.se/assistans


Ladda ner ppt "LSS-kommittén – bred översyn av personlig assistans"

Liknande presentationer


Google-annonser