Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD HÄNDER I DEN EUROPEISKA LOKALDEMOKRATIN - och vad kan Sverige lära? Anders Lidström Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD HÄNDER I DEN EUROPEISKA LOKALDEMOKRATIN - och vad kan Sverige lära? Anders Lidström Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1

2 VAD HÄNDER I DEN EUROPEISKA LOKALDEMOKRATIN - och vad kan Sverige lära? Anders Lidström Umeå universitet

3 Europeisk lokaldemokrati •100 000 enheter för lokal och regional politik i Europa •Samma problembild som hos oss: - sjunkande valdeltagande - misstro mot politiker och politiska institutioner - oklart ansvarsutkrävande •Men delvis andra lösningar: - direktvalda borgmästare - beslutande folkomröstningar

4 Direktvalda borgmästare •Europeiska borgmästarrollen: Både den ledande politikern och chefstjänstemannen. Har egna beslutsbefogenheter. Väljs oftast av fullmäktige •Problem: - Medborgarna får inte direktvälja den som har mest makt •Lösning: - Borgmästare i fler länder - Borgmästaren väljs direkt av medborgarna •Spridning från land till land

5 Borgmästare på lokal nivå Indirekt valda borgmästare Direktvalda borgmästare i hela landet Direktvalda borgmästare i delar av landet

6 Erfarenheter av direktvalda borgmästare •Skapar närmare koppling medborgare – ledande politiker •Förstärker borgmästarrollen på bekostnad av fullmäktige •Om borgmästaren kommer från annat parti än fullmäktiges majoritet blir det samarbetsproblem

7 Direktvalda borgmästare i Sverige? •Borgmästare – bara hedersbeteckning •Ingen debatt, inga förslag •Varför (hittills) inte i Sverige? - Stark tradition att politiska beslut fattas kollektivt: Regering, riksdag, kommunfullmäktige, kommunala nämnder - Kan försvaga partiernas roll

8 Beslutande folkomröstningar •Problem: - svagt folkligt deltagande - sviktande legitimitet för de politiska besluten •Lösning: - beslutande folkomröstningar - medborgarinitiativ till folkomröstningar •Spridning från land till land

9 Beslutande folkomröstningar på lokal nivå

10 Erfarenheter av beslutande folkomröstningar •Ger medborgarna direkt inflytande i specifika frågor •Partierna försiktigare, vill inte utmana opinionen •Ibland lågt deltagande i folkomröstningarna

11 Beslutande folkomröstningar i Sverige? •Rådgivande folkomröstningar sedan 1977 – ibland i praktiken beslutande •Från 2011: Förstärkt folkinitiativ, men alltjämt rådgivande •Inga skarpa förslag från partierna om beslutande folkomröstningar. Enig grundlagsutredning. Dock tendens: För: Mp, V, borgerliga partier; emot: S. •Varför (hittills) inte i Sverige? - Relativt starka politiska partier i Norden - Skulle utmana partiernas ställning ytterligare

12 Slutsatser •Sverige (och Norden) avviker från huvudmönstret i den europeiska lokaldemokratin •Spridningen av idéer skett från land till land •Kan (vill) politikerna i Sverige stå emot? •Vill vi ha direktvalda borgmästare även i Sverige? •Vill vi ha beslutande folkomröstningar i kommunerna?


Ladda ner ppt "VAD HÄNDER I DEN EUROPEISKA LOKALDEMOKRATIN - och vad kan Sverige lära? Anders Lidström Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser