Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NORDINFOlit – ett nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens Nina Ström Administratör NORDINFOlit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NORDINFOlit – ett nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens Nina Ström Administratör NORDINFOlit."— Presentationens avskrift:

1 NORDINFOlit – ett nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens Nina Ström Administratör NORDINFOlit

2 NORDINFOlit grundades i oktober 2001 med stöd från NORDINFO •Styrgrupp bildades med representanter från samtliga nordiska länder •Beslutades att NORDINFOlits arbete ska fokusera på fyra ”huvudspår”

3 De fyra spåren: •Internationella konferensen Creating Knowledge •Nordisk sommarskola i pedagogik för bibliotekarier •Seminarier för utformande av en nordisk informationskompetensstandard •Webbforum och kartläggning av nordiska informationskompetensaktiviteter

4 Presentation: •Bakgrund för NORDINFOlit: Vem? Var? När? Varför? För vem? Hur? •Aktiviteter och Webbforum •Framtiden för NORDINFOlit •Frågor och Diskussion

5 Från stöd till satsning Från idé till konsolidering •Idén vaknar: Creating Knowledge I på Malmö Högskola, 1999 med Christina Tovoté som en av initiativtagarna •Frågan aktualiseras på nytt: Creating Knowledge II, 2001 •NORDINFO firar 25 år i Helsingfors oktober 2001 med konferensen: Content is King – Nordic Forum on Information Policy •NORDINFOlit bildas och styrgrupp tillsätts

6 Varför? •Informations-/Kunskaps-/Utbildningssamhället – Det livslånga lärandet •Högskolebibliotekets förändrade roll – en pedagogisk resurs: Jan Hagerlid (1996), Studenternas bibliotek – En analys av högskolebibliotekets utveckling (BIBSAM) och Göran Gellerstam (2001), Den första uppgiften – Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande miljö (BIBSAM) •Förändrad högskolepedagogik – PBL •Informationskompetens – ett eftersträvansvärt utbildningsmål (Högskolelagen § 9)

7 NILI – The National Information Literacy Institute, USA – en förebild •Mission: Assist individuals and institutions in integrating information literacy •Goal: Prepare librarians to become effective teachers, Support librarians in developing IL programs, Forge new relationships in the educational community, Offer opportunities for development in the IL field

8 Liksom NILI vill NORDINFOlit •Erbjuda stöd och utbildning för bibliotekarier •Skapa diskussioner och nätverk •Kartlägga ”Best Practices” •Arbeta för att implementera och utveckla informationskompetens i högre utbildning •Formulera standarder för informationskompetens, för att tydliggöra betydelsen av begreppet och syftet med att utveckla program för att göra informationskompetens till en del av utbildningen

9 Creating Knowledge •Creating Knowledge III, Akureyri, Island 24-27 september 2003 med tema: Bridging the Gap Between Teaching and Learning and Promoting the Educational Role of the Librarian •Konferensen i NORDINFOlits regi kommer att hållas vartannat år och vandra mellan de nordiska länderna

10 Nordisk sommarskola •Juni 2002 i Köpenhamn, Danmark (två veckor) •23-27 juni 2003 i Oslo, Norge (en vecka) med tema: Utvikling av informasjonskompetanse i studier og undervisning •Juni 2004 på Färöarna?

11 Seminarium om informationskompetens •6-8 februari 2003 i Vasa, Finland med tema: Informationskompetens som utbildningsmål inom universitet och högskolor •2004 i Växjö, Sverige? •Diskussion: Ska vi ha en nordisk standard för informationskompetens? •I så fall – Hur ska en sådan standard se ut?

12 Debatten fortsätter •NORDINFOlits webbforum öppnades officiellt på sommarskolan i Oslo i juni 2003 med bland annat ett debattforum •www.nordinfolit.orgwww.nordinfolit.org •Bygger på aktiv medverkan från samtliga intresserade och engagerade i frågan – tipsa, informera, diskutera och inspirera varandra!

13

14 NORDINFOlits webb-innehåll: •Information om NORDINFOlits arbete och styrgrupp •Nyheter och Kalendarium •Debattforum som regleras av moderator •IK-Informationskompetens i olika kategorier – begreppet, resursguider, litteratur, forskning, utbildning, användarutbildning, webbtutorials, projekt, lärcentra, utvärdering… •Länder – översikt över informationskompetens i de nordiska länderna •Inspiration – intervjuer, reportage, best practices •Vem-är-vem tjänst med länkar

15

16

17

18

19

20

21

22 Framtiden •NORDINFOlit är ett öppet forum, ett nordiskt ”information literacy institute” utan väggar, men inte utan människor. •Vad kan NORDINFOlit göra för bibliotekarier och lärare och andra som arbetar för ökad informationskompetens i Norden? •Behöver vi standarder? •Vilka frågor är mest angelägna att föra fram till diskussion?


Ladda ner ppt "NORDINFOlit – ett nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens Nina Ström Administratör NORDINFOlit."

Liknande presentationer


Google-annonser