Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem IKT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem IKT"— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem IKT
Vilka är med i utskottet? Peter Wessel, Iterio Ordf. Amila Maksumic, Trafikverket – IT Sekr. Dennis Olsson, Göteborgs Stad - Trafikkontoret Johan Höglund, Infracontrol AB Johan Liljeros, Sweco Jan Thörnqvist, SAAB Annika Öhlund, Skanska Helene Olofsson, Stockholms Stad - Trafikkontoret Solweig Elfwing, Trafikverket - IT Mona Dahlberg, Trafikverket - Väg och Järnvägsdata Gunilla Freij, Trafikverket – Investering Olof Lindqvist, Trafikverket – Trafikledning Magnus Fredriksson, VIATI Tobias Thorsson, WSP Thomas Lundberg, VTI Totalt 15 personer

2 Informationssystem IKT
Sverige är ledande land Ordf. Peter Wessel, Iterio AB Sekr. Amila Maksumic, Trafikverket IT Detta gör att vi har något högre fokus på det nordiska arbetet den här perioden då vi som nordiska ordförande och sekreterare måste ta ansvar för hela det nordiska utskottets arbete.

3 Informationssystem IKT
Vad eftersträvar vi i arbetet med utskottet? Ett bra nationellt och nordiskt nätverk, professionellt och personligt Erfarenhetsöverföring nationellt och mellan de nordiska länderna, bra och dåligt. ”Best practise” Utbyte av arbetskulturer och en bättre förståelse för likheter och olikheter mellan olika verksamheter och de nordiska länderna Kunskap om behov och inriktning för framtiden

4 Informationssystem IKT
Utskottets nordiska verksamhet: Utskottets arbete bedrivs främst på de två årliga nordiska mötena, höst- och sommarmötet. Dessa möten har en blandad agenda mellan grupparbeten, aktuella föredra, studiebesök och nätverksbyggande. Grupparbetena löper genom hela perioden och består av tre grupper: IKT strategi och arkitektur för transportområdet Systemutveckling och systemförvaltning in om transportområdet Modeller och datadelning för transportnät-, trafik- och geodata Sommarmötet 2014 i Sverige på Gotland. Öppet Seminari i Finland hösten 2014

5 Informationssystem IKT
Utskottets svenska verksamhet: Det svenska utskottets arbete leds av oss men vi tar också stor hjälp av utskottets medlemmar för att hantera våra svenska möten. Utskottets svenska verksamhet fokuserar än mer på att lära känna varandras verksamheter och öka utbytet mellan de olika verksamheterna och medlemmarna. Sommarmötet 2014 som hålls i Sverige engagerar också flera medlemmar.

6 Informationssystem IKT
Utskottets svenska verksamhet (forts): Vi håller två årliga möten. Ett fysiskt vintermöte där vi vanligen besöker ett företag som är med i utskottet. Mötet kan variera med studiebesök, intressanta föredrag inom området samt en presentation av värdföretaget. Vintermötet i januari 2014 kommer att hållas hos SAAB i Linköping. Samt ett kortare augusti möte som hålls via Lync, på detta nätmöte så går vi igenom aktuella frågor samt får en kort rapport från var och en av medlemmarna om vad som är på gång inför hösten.


Ladda ner ppt "Informationssystem IKT"

Liknande presentationer


Google-annonser