Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs, SA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs, SA"— Presentationens avskrift:

1 Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs, SA 2011-04-01
Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library

2 Introduktion till bibliometri
teori, data, citeringsanalys Indikatorer för forskningsutvärdering Nationella fördelningssystem

3 Vad är bibliometri? "Bibliometrics can be defined as the quantification of bibliographic information for use in analysis “ E. GARFIELD, M, V. MALIN, H. SMALL

4 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering

5

6

7 Mest frekventa samarbetsländer SA (2006-2010), andel per inst

8 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift etc - publiceringsmönster Titel, Abstract, Keywords – ämnesanalyser

9 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift etc - publiceringsmönster Titel, Abstract, Keywords – ämnesanalyser År

10 Antal publikationer inom ”hållbar utveckling”

11 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift etc - publiceringsmönster Titel, Abstract, Keywords – ämnesanalyser År Referenser - citeringsanalyser

12 Bibliometriska indikatorer
Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …)

13 Publikationer / forskande personal 2009 (bok, kapitel, refereegranskad artikel, forskningsöversikt)

14 Bibliometriska indikatorer
Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Kvalitet inom citationstecken

15 Vad menas med en referens/citering?
Garfield: Tillkännage pionjärer Tillkännage relaterad forskning Identifiera metoder, utrustning etc Ge bakgrund Korrigera egna tidigare resultat Korrigera andras arbete Kritisera tidigare arbete Backa upp tidigare publikationer Visa på framtida arbeten Visa på opublicerat material Impact Efterfrågan Kvalitet?

16 Bibliometri

17

18 Citation rate of different fields (source: VR)
Annan viktig aspekt med citeringar olika citeringsdensitet 18

19 Indikatorer för utvärdering
Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer i högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (fältnormerad citering, andel top5% citerade publikationer,) Kommer in på excellens-indikatorer

20 Fältnormerad citering
CPP (cites per publication) _____________ FCS (Field Citation Score) världsmedel för specifikt fält, år och artikeltyp för specifikt fält

21 Fältnormerad citering (”crown indicator”)
Oncology Letter 2003 CPP (cites per publication) _____________ ________ FCS (Field Citation Score) world average for a specific field, year and article type CPP/FCS

22 Fältnormerad citering (”crown indicator”)
Oncology Letter Nursing Review 2004 CPP (cites per publication) _____________ ________ ________ FCS (Field Citation Score) world average for a specific field, year and article type CPP/FCS ,5

23 SA RED10

24 Indikatorer för utvärdering
Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (andel top% citerade publikationer, fältnormerad citering) Samarbeten (nätverksanalyser utifrån sampubliceringar) Internationalisering (andel internationella publikationer) Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

25 Medelsfördelning och bibliometri

26 ”Svenska modellen” (2009-)
Publikationer i Web of Science (WoS) identifieras för varje universitet/högskola Antal publikationer och antal citeringar normaliseras och multipliceras till en publikationsindikator (normalprod forskare * fältnormerad medelcitering) Externa medel används som en andra indikator med lika vikt.

27 Andel per lärosäte, bibliometriska indikatorn (> 1 %)

28 ”Norska modellen” (2004-) Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 Artikel 1 3
Vissa publikationer (böcker, artiklar, bokkapitel) registreras av forskaren i en nationell databas En kvalitetsindikator ger extra utdelning för publikationer i högkvalitativa publikationskanaler (förlag, tidskrift). Kanalernas nivå bestäms av peers Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 Artikel 1 3 Bokkapitel 0,7 Bok 5 8

29 Prestation och inte tradition - men inte potential?
Komplement peer review Dolda mönster Incitament (forskningspolitik) 29

30


Ladda ner ppt "Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs, SA"

Liknande presentationer


Google-annonser