Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning av gruppdiskussioner Miljömålsdagarna 15-16 maj Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning av gruppdiskussioner Miljömålsdagarna 15-16 maj Umeå."— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning av gruppdiskussioner Miljömålsdagarna 15-16 maj Umeå

2 Näringslivet – mer fart och bättre samarbete med myndigheterna Vem vänder vi (myndigheterna) oss till? Vilka är målgruppen för just detta möte? Bjud in på rätt nivå (ledningsnivå)? Vad vinner båda parter på mötet/sammarbetet? Kunskap om varandras roller och en förståelse för olika kompetensområden

3 Näringslivet – mer fart och bättre samarbete med myndigheterna Mycket miljöarbete bedrivs inom näringslivet. Se till miljöarbetet som helhet oavsett om man har uttryckt tydlig koppling till nationellt miljökvalitetsmål. Miljöledningssystem viktiga. Proaktiv dialog behövs, tidigt i processer och i utvecklingsarbete, visa på tydligt syfte och nytta för näringslivet att delta och sätt upp paneler där myndigheter och näringsliv kan samverka

4 Kommunerna – mer fart och bättre samarbete I en vägledning för lokalt miljömålsarbete definiera målgrupper, beakta små och stora kommuner, belys hantering av målkonfliker. Vägledning bra men fysiska möten viktiga. Visa samlat var man hittar data som är relevant för miljöarbete (webben) Utveckla fler lokala indikatorer (utgå från tidigare arbete, bl a MINK-projektet)

5 Miljörörelsen och samspelet med myndigheterna Miljörörelsen viktiga genom att driva opinion, tänka fritt och långsiktigt. Myndigheter bör nyttja liknande samarbetsformer som miljörörelsen. Till FU 2015 bör man fokusera på vad det kostar att inte nå målen.

6 Konsumtion/avfallsförebyggande kopplat till miljömålen Alla kan bidra till minskad konsumtion Utnyttja nätverk Följa upp konsumtionens storlek genom olika mätningar och enkäter

7 Målen för friluftslivet kopplat till miljömålen Skapa dialoger på lokal och regional nivå för att utveckla friluftslivet. Friluftslivet är den bästa kommunikationskanalen för miljömålen. Ta fram och använd kunskap som underlag för planering av friluftsliv.

8 Kulturmiljö - hur kommer vi vidare i miljömålsarbetet? Bättre samverkan mellan de centrala myndigheterna, central och regional nivå. Målmanualerna är ett sätt att skapa bättre struktur och ordning för kulturmiljö i miljömålsarbetet. Kulturmiljön i miljömålsarbetet måste prioriteras.

9 Samhällsekonomisk analys och effektivare åtgärder Inför FU 2015 – hur påverkar styrmedel inom ett miljömål andra miljömål? Hur analysera kombinationer av styrmedel? Viktigt att samla in data under pågående projekt för att analys ska kunna göras.


Ladda ner ppt "Sammanfattning av gruppdiskussioner Miljömålsdagarna 15-16 maj Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser