Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala miljömål och nationellt stöd Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 Kerstin Blom Bokliden, SKL Miljömålsdagarna den 15-16 maj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala miljömål och nationellt stöd Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 Kerstin Blom Bokliden, SKL Miljömålsdagarna den 15-16 maj."— Presentationens avskrift:

1 Lokala miljömål och nationellt stöd Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 Kerstin Blom Bokliden, SKL Miljömålsdagarna den 15-16 maj

2 Sammanfattande resultat Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 Stort engagemang i miljömålsarbetet Nio av tio kommuner har antagit mål eller är på gång Klimatmålet lyfts särskilt Bättre statlig samsyn och samordning Vill att länsstyrelsens stöd ska utvecklas Ytterligare statliga insatser för små kommuner

3 Har kommunen egna lokala miljömål? Jämförelse mellan 2011 och 2006 uttryckt i procent (%).

4 Arbetet med miljömål har resulterat i konkreta åtgärder

5 Genomslag för miljömålen i konkret arbete 5 Energieffektivisering 75% Miljötillsyn 71% Avfall 70% Naturvård 63% Vatten och avlopp 60% Fysisk planering - bostäder/lokaler 57% Fysisk planering – infrastruktur 53% Trafik och transporter 52% Energiproduktion och distribution 50 % Upphandling 47% Klimatanpassning 45% Förskola/skola 34% Folkhälsoarbete 21% Miljöledning 18% Miljöteknikutveckling 17% Näringslivsutveckling 17% Kultur och fritid 16%

6 Har arbetet med miljömålen satt miljöfrågorna högre på agendan? Jämförelsen utgår från befolknings- storlek.

7 Är länsstyrelsens regionala arbete ett stöd och en tillgång?

8 Förbättringsförslag från SKL till staten Förbättra dialogen mellan staten och den lokala och regionala nivån Stärk samarbetet och öka samordningen inom staten Utveckla länsstyrelsernas stöd och ansvar Öka fokus på åtgärder och verktyg för att nå miljömålen Tillför nya resurser Stöd kommunernas arbete med att utveckla lokala miljömål


Ladda ner ppt "Lokala miljömål och nationellt stöd Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 Kerstin Blom Bokliden, SKL Miljömålsdagarna den 15-16 maj."

Liknande presentationer


Google-annonser