Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Trafiksäkerhetsrevisionen – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Trafiksäkerhetsrevisionen – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan."— Presentationens avskrift:

1 1 Trafiksäkerhetsrevisionen – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

2 2

3 3 Granskning i efterhand Ge upplysning Ledningens sätt att förvalta organisationen Bedömning av nuläget Råd och hjälp med att komma vidare Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

4 4 Gemensam metod/bedömningsmodell Alla kommuner WSP Mellerud Augusti 2006 Trivector Falun Vägverket Konsult Lidköping Ramböll Uppsala Maj 2004 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

5 5 Trafiksäkerhetskultur Trafiksäkerhetsstandard Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

6 6 Trafiksäkerhetskultur Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

7 7 Trafiksäkerhetsstandard Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

8 8 Analys och bedömning AvslutningInventering Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

9 9 Antal invånare Pris (kr) >15 000 60 000 15 000 – 200 000 90 000 – 120 000 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

10 10 Trafiksäkerhetsrevision Lidköpings kommun

11 11 •En säker och trygg kommun sen 1989 •Sätik 1992 (Kommunalt trafiksäkerhetsprogram) •Guldtriangeln 1996 •En spjutspets till nollvision juli 1998 t o m juni 2001 •Trafiknätsanalys 1999 •ISA, försökskommun 2000-2002 •Kommunsamverkan Trafiksäkerhet och Miljö, KUSTOM 2004–2007 •Trafiksäkerhetsrevision, klar mars 2006

12 12 Varför? Var befinner vi oss idag, nulägesanalys/ bedömning Var befinner vi oss i jämförelse med andra, nya idéer Få ett dokument som vi kan jobba systematiskt med Kvalitetssäkring på nedlagt arbete Bli bedömd av någon utomstående Trafiksäkerhetsrevision

13 13 Berörda verksamheter Samhällsplanering Gator och trafik (planering, åtgärder, ltf) Väghållning Barn och skola Upphandling Kommunen som arbetsgivare Fritid och äldre Trafiksäkerhetsrevision

14 14 Arbetet i Lidköping Första möte + enkät Andra möte + seminarium med handläggare, chefstjänstemän och politiker Rapport Redovisning i nämnd Trafiksäkerhetsrevision

15 15 4:1 a) Har kommunen en trafiknätsanalys inklusive åtgärdsprogram för kommunens större tätorter?  Ja, för följande större tätorter: ____________________________________  Ja, men bara trafiknätsanalys för följande större tätorter: ______________ Om JA, bifoga dokumentet/en med den ifyllda enkäten.  Nej Om JA på a), är åtgärdsprogrammet/en politiskt beslutade/förankrade, inkl. finansierat?  Ja  Nej Exempel enkät - bedömning 4.1 Kommunen har en trafiknätsanalys med åtgärdsprogram över de av kommunens tätorter som har fler än 1000 invånare. 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

16 16 Exempel nyckeltal - bedömningskriterie 4.3 Andel fyrvägskorsningar inom huvudnätet för bil som är hastighets- säkrade till 50 km/tim, mätt i 90-percentilen, eller är cirkulationsplatser eller fyrvägsstopp. Signalreglering ingår ej. KriteriumPoäng > 75 %2 50 - 75 %1,5 25 - 50 %1 4:7 Hur stor andel av 4-vägskorsningarna inom huvudnätet för bil inom kommunens tätorter  är cirkulationsplatser? ______ %. Därav med statlig väghållning_____%  är fyrvägsstopp? ______%. Därav med statlig väghållning_________%  har en utformning som säkrar hastigheten till högst 50 km/tim i alla tillfarter, exklusive cirkulationsplatser och fyrvägsstopp? ___________ %. Därav med statlig väghållning___________ % Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

17 17 Trafiksäkerhetsrevision Resultat i Lidköping Trafiksäkerhetskultur 3 ”stjärnor” Trafiksäkerhetsstandard 4 ”stjärnor” Samlat omdöme Rekommendationer

18 18 Fortsatt arbete Baserat på rekommendationer och förankrat i AU Uppdatera och revidera trafiknätsanalys till detta knyta mål och redovisningsrutiner Fortsätta arbetet med att säkra gc- korsningar i huvudnätet Förändring hastigheter Trafiksäkerhetsrevision

19 19 www.skl.se


Ladda ner ppt "1 Trafiksäkerhetsrevisionen – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser