Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från utspridd till samlad myndighetsutövning i transportsektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från utspridd till samlad myndighetsutövning i transportsektorn"— Presentationens avskrift:

1 Från utspridd till samlad myndighetsutövning i transportsektorn
Transportstyrelsen Från utspridd till samlad myndighetsutövning i transportsektorn Oberoende tillsyn Fristående myndighetsutövning Enhetlighet Rättssäkerhet Lärande Kraft Effektivisering

2 Vi genomför transportpolitiken
Transportstyrelsen Vi genomför transportpolitiken Tillgänglighet Hög transportkvalitet Säkerhet God miljö Regional utveckling Jämställt transportsystem

3 Våra verktyg: Transportstyrelsen Föreskrifter Tillstånd Godkännande
Tillsyn Register Analys Skade- olycksdata

4 Vägtrafikavdelningen
Vägtrafikdirektör Birgitta Hermansson-Ylvén Fordonsenheten Ingela Sundin Juridikenheten Anders Ljungberg Körkortsenheten Mariann Almgren Tillsynssektionen René Sköld Statistik- och analysenheten Bengt Sjöö Yrkestrafik-enheten Petra Åkerlund Vägenheten Ann Heljeback Stab » Tillbaka till det övergripande organisationsschemat.

5 Samverkansforum Transportstyrelsen har ett behov av att ha fungerande samverkan med SKL och kommuner framförallt för att fånga upp frågor och intresseområden för att förankra frågor och ställningstaganden Vi kommer att ta initiativ till att ordna samverkan tillsammans med Vägverkets regioner och eventuellt SKL.

6 Lag om säkra vägar 1(3) Ställer ett utökat och tydligare ansvar för trafiksäkerheten vid väghållning Gäller i princip alla väghållare Mer omfattande krav på det statliga övergripande vägnätet Trafiksäkerhetsanalyser ska göras vid nya vägprojekt För befintligt vägnät ska man systematiskt och fortlöpande vidta åtgärder för att förebygga allvarliga personskador

7 Lag om säkra vägar 2(3) Initialt krävs att väghållaren har en dokumenterad bild av trafiksäkerheten på vägarna Finnas en plan för hur man ska åtgärda trafiksäkerhetsbristerna Transportstyrelsen föreslås bli tillsynsmyndighet Finansiering genom årlig tillsynsavgift Föreslås träda i kraft 1 jan 2013 för kommunerna Förslaget lämnas till regeringen 20 maj

8 Lag om säkra vägar 3(3) Förslag till ändring i trafikförordningen
Föreslås att en nivå vid beslut om högsta tillåten hastighet tas bort (lokala trafikföreskrifter slopas) Medför administrativa förenklingar för kommunerna

9 Exempel på pågående regelarbete
Ett ökat och säkert cyklande Förslag till regeländringar för att skapa verktyg som kan användas för att öka cyklandes framkomlighet Får inte äventyra trafiksäkerheten Enhetlighet över landet Kommunal förankring


Ladda ner ppt "Från utspridd till samlad myndighetsutövning i transportsektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser