Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala infrastrukturplaneringen 2014-2025. Direktiven  Utveckling av länets transportinfrastruktur  Länsöverskridande och nationellt perspektiv förutsätts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala infrastrukturplaneringen 2014-2025. Direktiven  Utveckling av länets transportinfrastruktur  Länsöverskridande och nationellt perspektiv förutsätts."— Presentationens avskrift:

1 Regionala infrastrukturplaneringen 2014-2025

2 Direktiven  Utveckling av länets transportinfrastruktur  Länsöverskridande och nationellt perspektiv förutsätts  803 Mkr  Viktigaste stråken för arbetspendling och näringslivets transporter  Beakta regeringens prioriterade åtgärder

3 Vad har hänt?  Möten med kommuner, Landstinget, Kollektivtrafikmyndigheten, VKL, SUV  Skrivelse behov och brister  Möten Trafikverket och planupprättare övriga län  Regional hearing 21 mars 2013  Nationell hearing 8 april 2013

4 Regionala planen 2014-2025 Godsflöden

5 Regionala planen 2014-2025 Pendling

6 Regionala planen 2014-2025 Pendling

7 Regionala planen 2014-2025 Pendling

8 Inriktning 2014-2025 Slutföra satsning på säkra och framkomliga vägar Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik, t ex bytespunkter, hållplatser Utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem, t ex utveckla noder och terminaler för överföring av gods väg-järnväg- hamn

9 Vad är skillnaden mot idag? Namnsatta åtgärder: ny väg 252, medfinansiering Södertälje sluss (ca 54 %) brister: rv 68, v 250, v 252 Trimning: Hållplatser, pendlarparkeringar, regionala vägnätet Cykelåtgärder regionala vägnätet Hastighetskameror, hastighetsanpassningsåtgärder Korsningsåtgärder (rv 66 Erikslund) Ev medfinansiering effektivare resor, noder för godstransporter Statlig medfinansiering: Kollektivtrafik (resecentra, hållplatser) Miljö- och trafiksäkerhet kommunala vägar (sammanhållande cykelnät till noder) Ev enskilda vägar

10 Slutligen  Remiss 13 juni – 1 oktober 2013  Leverans regeringen 16 december 2013  Beslut ramar mars/april 2014  Beslut regionala planen senast 2014-06-30


Ladda ner ppt "Regionala infrastrukturplaneringen 2014-2025. Direktiven  Utveckling av länets transportinfrastruktur  Länsöverskridande och nationellt perspektiv förutsätts."

Liknande presentationer


Google-annonser