Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket."— Presentationens avskrift:

1 Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket

2 Användningsområden VÄGHÅLLNING SAMHÄLLS-PLANERING VÄGINFORMATIK

3 Kännetecken Grunddatabas Rikstäckande vägnät – cirka 530 000 km
Ájourhållning vid källan Känd kvalitet Bygger på standard Samverkan Omfattande användning Upphovsrättsliga principer

4 Samarbetsparter

5 Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen
NVDB-RÅDET Kund VV Kund 1 Kom. Data- försörjning Produktion Tillhanda- hållande Kom. LMV Kund 2 Kom. Kom. Kom. Kund Användare Dataleverantörer Kom. Kund 3 Skog. Vägverkets regioner Vägverket Skog. Lantmäteriet Kund 4 NVDB Teknisk lösning Kommun Produktions- central

6 Dataförsörjning VDB NVDB GGD Kommunalt vägnät Kommunerna XX Vägverket
Ensk. vägar med statsbidrag Vägverket GGD XX Skogsbil-vägnät Lantmäteriet Skogsnäringen

7 Styrning av NVDB NVDB-Rådet Vägverket Lantmäteriverket
Ekonomisk modell Specifikation innehåll Strategi tillhandahållande NVDB-Rådet Vägverket Lantmäteriverket Svenska Kommunförbundet Skogsindustrierna

8 Produkter och tjänster
Data Dokumentation / Specifikationer Stöd Information

9 Aktuellt innehåll Vägnätet Företeelser på statligt vägnät
Hela Sveriges vägnät Företeelser på statligt vägnät Vägnummer Bärighet Hastighet Vägbredd Motorväg Motortrafikled Väghållare

10 Företeelser i NVDB Trafikregler Administrativa uppgifter
Begränsad bruttovikt Begränsad fordonslängd Begränsat axel/boggitryck Bärighet Förbjuden/påbjuden färdriktning Förbud mot trafik Hastighet Inskränkningar transport av farligt gods Miljözon Motortrafikled Tättbebyggt område Administrativa uppgifter Väghållare Vägnamn Vägnummer

11 ... företeelser i NVDB Särskilda uppgifter för transporter på skogs-bilvägnätet Framkomlighet för vissa fordonskombinationer Svängmöjlighet Tillgänglighet Vägbom Vändmöjlighet Vägteknisk beskrivning Färjeled Höjdhinder upp till 4,5 meter Planskild korsning Slitlager Vägbredd Övriga företeelser Funktionell vägklass Rek. väg för farligt gods

12 Villkor för en dataleverantör
NVDB ställer vägnät och företeelser till leverantörers förfogande utan kostnad för denne. Förutsättningen är att leverans av vägnät och / eller företeelser enligt överenskommelse kommer NVDB tillhanda.

13 Vidareförädlare Carmenta Cartesia Columna Metria Sweco Position Triona

14 Vad kommer det att kosta?
Hela Sveriges vägnät från ca kr Billigare att abonnera än att göra engångsuttag För dataförädlare gäller initial avgift samt royalty på slutprodukten Testdata utan kostnad För FoU endast fast avgift

15 Kännetecken NVDB Grunddatabas Bygger på standard Samverkan
Ájourhållning vid källan Vidsträckt användning Upphovsrättsliga principer Definierad kvalitet NVDB

16 NVDB ska vara grunden i all information om Sveriges vägnät
Visionen NVDB ska vara grunden i all information om Sveriges vägnät

17 Webbplats: www.vv.se/nvdb
E-post: Kundtjänst: Postadress: Vägverket NVDB Borlänge


Ladda ner ppt "Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket."

Liknande presentationer


Google-annonser