Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från Länsstyrelsen •Miljötillståndet i Skåne, Bosjökloster 5 dec. •Ny organisation för Länsstyrelsens miljömålsuppföljning •Vägledningar, 3 st.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från Länsstyrelsen •Miljötillståndet i Skåne, Bosjökloster 5 dec. •Ny organisation för Länsstyrelsens miljömålsuppföljning •Vägledningar, 3 st."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från Länsstyrelsen •Miljötillståndet i Skåne, Bosjökloster 5 dec. •Ny organisation för Länsstyrelsens miljömålsuppföljning •Vägledningar, 3 st nya •Kommunkartläggning 2005 •Räkna q – inventering av skyddad bebyggelse •Indikator för exploatering av åkermark •Mängder av konkreta miljöåtgärder •Skånskt 16:e miljömål under 2006 •Uppföljning av åtgärder inleds 2006 •Info till förvaltningschefer om uppföljning 2006

2 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram 15 Miljökvalitets- mål 70 delmål 300 åtgärder •Ska uppnås. •Ska följas upp •Ska uppnås. •Ska följas upp •Ska genomföras •Ska följas upp Övergripande. Beskriver tillståndet i miljön inom en generation Konkreta och mätbara. Detaljerade med datum och ansvarig aktör.

3 Aktörerna och åtgärderna •Länsstyrelsen 169 st •Kommunerna 158 st •Jordbruksnäringen 25 st •Region Skåne 21 st •Vägverket 20 st •Skogsvårdsstyrelsen 19 st Sammanlagt 70 aktörer

4 Satsningar för att stödja kommunernas miljömålsarbete Kommunnätverk Stöd konkreta åtgärder Information Goda exempel Uppföljning av åtgärder Kartläggning av arbetet med lokala miljömål Remissvar Kommunbesök, rådgivning Vägledning + data Löpande support miljömål Samordnad måluppföljning

5 Åtgärdsarbete i Skånes kommuner •Fokus flyttas från programarbete …till konkreta åtgärder! •Mängder av åtgärder genomförs respektive planeras •Stor ämnesbredd •Favoriter: –klimat/energi/transporter –naturvård, skydd, rekreation, inventeringar m m –kemikalier, gifter –miljöledningssystem + miljömål i tillsyn/prövning •Tvärsektoriellt arbete – hur är det med kulturmiljö, översiktsplanering, beredskap & säkerhet? •De lokala åtgärderna går tydligt att knyta till Skånes miljöhandlingsprogram Broschyr Goda exempel

6 Funderingar kring åtgärdsstöd •Vilka åtgärder bör stödjas/samordnas? –Behov hos kommunerna mfl? –Prioriterade skånska miljömål (Giftfri miljö, Levande skogar, Begr. Klimatpåverkan mf) –Nya miljömålsproppen: satsningar på 3 strategier (Effektivare energianvändning och transporter ) •Metod? –Hur stimulera kommunernas och andra aktörers åtgärdsarbete? –Hur samordna? •Aktörer? –Både kommuner och andra aktörer vore önskvärt •Finansiering? –Länsstyrelsen har särskilda medel 2006

7 Samverkan kring åtgärder •Samordnad kemikalietillsyn i Skåne •Miljösamverkan i Skåne •hutskåne •Klimatkommunerna Ytterligare?


Ladda ner ppt "Nyheter från Länsstyrelsen •Miljötillståndet i Skåne, Bosjökloster 5 dec. •Ny organisation för Länsstyrelsens miljömålsuppföljning •Vägledningar, 3 st."

Liknande presentationer


Google-annonser