Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOSSILFRI KOMMUN 28 mars 2007 Sala kommuns klimatarbete Lisa Granström 0224-552 51.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOSSILFRI KOMMUN 28 mars 2007 Sala kommuns klimatarbete Lisa Granström 0224-552 51."— Presentationens avskrift:

1 FOSSILFRI KOMMUN 28 mars 2007 Sala kommuns klimatarbete Lisa Granström Lisa.granstrom@sala.se 0224-552 51

2 TIDIGARE ARBETE  Översiktsplanen; Plan för Sala ekokommun  Sala-Heby Energi AB:s miljöarbete  De övergripande målen antagna i verksamhetsplanen för Sala kommun.  Framtagande av klimatstrategi hade tidigare diskuterats.

3 FÖRANKRING OCH ANTAGANDE  Kommunstyrelsen gav uppdraget att ta fram en klimatstrategi  Kommunstyrelsen fick löpande information och ge synpunkter på mål  Utvalda nämnder och kommunala bolagsstyrelser fick information och ge synpunkter på mål  Kommunfullmäktige antog klimatstrategin (oktober 2006)

4 GENOMFÖRANDE GRUPPEN  Sala kommun; tekniska förvaltningen Miljöingenjören/Agenda 21 samordnaren  Sala – Heby Energi AB Produktutvecklaren  VD:n Sala-Heby Energi AB  Kommunchefen

5 SALAS FÖRUTSÄTTNINGAR  Uppvärmning Kraftvärmeverk med förnyelsebart bränsle Väl utbyggt fjärrvärmenät  Transportsektorn Stora avstånd – glest med kollektivtrafik Knutpunkt Rv 67 och 70 Fossila bränslen dominerar totalt

6

7

8

9 UNDERLAGSMATERIAL  Kommunala energibalanser (Hans presenterar senare)  SCB:s statistik  Sala-Heby Energis försäljningsstatistik  Genomförda projekt

10 STRATEGINS UPPLÄGG  Alla kapitel uppdelade i: Energieffektivisering Uppvärmning Transporter Energiproduktion Samverkan, kunskapsspridning och förberedelser  Bärande idéer för klimatarbetet  Nulägesbeskrivning; energianvändning och utsläpp av växthusgaser  Vad har gjort hittills  Mål  Handlingsplan för att nå målen  Uppföljning av handlingsplanen

11 ATT TA FRAM MÅLEN  Fokuserade på vårt ”problemområde” transportsidan  Resonerande/diskuterande  Mål för varje underrubrik  Viktigt att alla representanter är involverade; kommunen (berörda förvaltningar), energibolag, politiker  Mål som inte nås ”av sig själva”. Krävs arbete  Tydliga åtgärder och vilka som är ansvariga

12 KVAR ATT GÖRA  Att nå målen  Hur vi ska följa upp hur långt vi kommit med målen  Genomförandet av åtgärder för att nå målen  Eventuellt klimp-åtgärderna

13 TIPS!  Fokusera på det er kommun har problem med. För vår del var det transportsidan.  Förankra arbetet väl i nämnder och styrelser som blir berörda av mål och åtgärder. Detta måste få ta tid!!  Att ha olika kompetenser i arbetsgruppen Miljö Energi  Klimatkommunerna, goda exempel  Våga ställa höga mål!

14 KLIMP-ANSÖKAN  Våra åtgärder Etanolfabrik Fjärrvärmekulvert Biogas Salamässan 2007 Utökad framtidskraft Krafthuset

15 ARBETSGÅNG (KLIMP)  Stormöten med många intressenter. Privata och förvaltningar.  Mindre grupp prioriterade vad som kunde vara aktuella projekt för att kunna följa en röd tråd.  Åtgärdsägare fick ta stort ansvar för upprättandet av beskrivning.  En person ansvarig för sammanställning och inlämnande. Nu även Naturvårdsverkets kontaktperson avseende yttranden etc.  Samråd med Länsstyrelsen, gärna flera gånger

16 FÖR MER INFORMATION: Om hur vi tog fram klimatstrategin Hans Nilsson, SHE 0224-576 42 hans.nilsson@sheab.se Om Sala kommuns klimatarbete mm: Karin Samuelsson 0224-552 51 karin.samuelsson@sala.se Ladda hem klimatstrategin: www.sala.sewww.sala.se (Så styrs sala/styrdokument)


Ladda ner ppt "FOSSILFRI KOMMUN 28 mars 2007 Sala kommuns klimatarbete Lisa Granström 0224-552 51."

Liknande presentationer


Google-annonser