Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder."— Presentationens avskrift:

1 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder 90% 1

2 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 SAMMANSTÄLLNING SVARSFREKVENS 2

3 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING SAMMANSDTÄLLNING SVARSFREKVENS 2007 - 2009 3

4 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING NÄMNDER 32 frågor Redovisning och ekonomi Personal Nämndmål Internkontroll Uppsiktsplikt 4

5 KOMMUNSTYRELSEN, REDOVISNING OCH EKONOMI 5

6 KOMMUNSTYRELSEN, PERSONAL 6

7 KOMMUNSTYRELSEN, NÄMNDMÅL 7

8 KOMMUNSTYRELSEN, INTERN KONTROLL 8

9 KOMMUNSTYRELSEN, UPPSIKTSPLIKT 9

10 Kommunstyrelsen, individuella svar Fråga 19 Hur ofta gör nämnden uppföljningar av gällande nämndmål och uppdrag (ex. månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis etc) Kvartalsvis Halvårsvis Delårsrapporter Var 4:e månad 10

11 Kommunstyrelsen, individuella svar Fråga 21 Hur följs åtgärderna ovan upp? Genom rapporter Diskussioner Ev förslag till ändringar Information och diskussioner På KS Genom regelbunden återrapportering till KS Samtal och beslut i KS 11

12 Kommunstyrelsen, individuella svar Fråga 21 (fortsättning) Hur följs åtgärderna ovan upp? Genom redovisning av den nämnd som är berörd till KS för att kunna ta ansvar och få insyn Återkoppling mot nämnderna På KS vid delårsrapporterna Politiken ska inte besluta om mål på avd nivå, det är en tjänstemannafråga 12

13 Kommunstyrelsen, individuella svar Fråga 25 Om ja, hur säkerställer nämnden detta? Begärda rapporteringar Genom uppföljning på KS-möten Återrapportering och redovisning. Tjänstemän deltar i KS och redogör Genomgång av specifika saker eller genom frågor från ledamöterna till tjänstemännen Redovisning av nämnderna till KS Ständig återrapportering och uppföljning 13

14 Kommunstyrelsen, individuella svar Övriga kommentarer Fråga 29 och 30 när behov uppstår Sjukfrånvaro är en viktig uppföljning för ekonomiska aspekter, Om politiken har prioriterat till verksamhetens behov och fått det bästa för skattepengarna 27) Varannan månad för nämnderna. Bolagen i delårsrapporten 28) Nämnderna ja. Bolagen redovisar avvikelse och orsak 29) Det görs i delårsrapporterna 32) Ansvaret läggs på nämnderna att själva komma med förslag på åtgärder som KS har möjlighet att godkänna eller inte 14


Ladda ner ppt "ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder."

Liknande presentationer


Google-annonser