Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IEE2 - Utlysning för 2011 Cecilia Thapper Energikontoret Skåne Malmö 2011-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IEE2 - Utlysning för 2011 Cecilia Thapper Energikontoret Skåne Malmö 2011-02-09."— Presentationens avskrift:

1 IEE2 - Utlysning för 2011 Cecilia Thapper Energikontoret Skåne Malmö 2011-02-09

2 EU-projekt skapar möjligheter för hållbar utveckling!  Finansiering för att genomföra projektidéer  Möjliggör ett mer aktivt arbete med energi – och klimatfrågor  Verktyg för att utveckla regionen  Erfarenhetsutbyte med andra länder och regioner  Vidgat perspektiv

3 EU-projekt kan hjälpa oss nå våra energi- och klimatmål

4 Regionala energi- och klimatmål för Skåne  Utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara 30 % lägre än 1990.  Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 % lägre än genomsnittet för åren 2001-2005.  Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 TWh högre än år 2002.  Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 TWh år 2020.  Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 % lägre än år 2007.

5 EU:s program & fonder har olika syfte och mål  Geografiskt avgränsade  Olika politikområden, t.ex. energi  Aktuella frågor EU vill uppmärksamma  Normalt aldrig 100% finansiering från EU

6 EU:s program & fonder har olika syfte och mål  De regionalpolitiska stöden – att minska sociala och ekonomiska skillnader mellan regioner

7 Sveriges flöden till och från EU

8 Energikontoret Skåne:  Leder och deltar i stora och små projekt  Initierar och samordnar nätverk  Kunskapsöverföring och informationsarbete  Planer och strategier  Lobbyarbete – remisser och skrivelser Solar Region Skåne

9 Energikontor i Europa  475 kontor i Europa  13 kontor i Sverige  Startade med stöd från EU:s SAVE- och IEE-program  Krav på att energikontoren samarbetar över landsgränser  Samarbete via ManagEnergy  www.managenergy.net www.managenergy.net

10 Energikontoret Skåne följer EU:s Save-stadga  Syfte: att främja energieffektivitet och förnybara energikällor.  Egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara energikällor.  Målgrupper: kommuner, privatpersoner, företag och organisationer  I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för andra relevanta aktörer i regionen

11 Energikontoret och EU  Deltar i EU-ansökningar och EU-projekt  God kännedom och EU:s program och fonder 2011  Remissvar om önskade prioriteringar inom IEE 2012 för Skånes räkning  Informationsträff om IEE2 i samarbete med Energimyndigheten 9/2  Utbildning i EU-projektledning i samarbete med Kommunförbundet Skåne

12 Energikontoret Skåne – EU-projekt i urval Intelligent Energy Europe  MadeGasCar 2007-2010 (koordinator) - biogasanvändning  PEPESEC 2007-2010 - energiplanering  POLIS 2009-2012 – solenergi i stadsplaneringen Regionala utvecklingsfonden  Vätgassamverkan i Skåne 2009-2012 (koordinator) LIFE+  Biogas Sys 2010-2015 (koordinator) - demonstration av biogas Interreg Södra Östersjön  RES Chains 2011-2013 – förnybar energi i ett LCA-perspektiv

13 Hur lyckas man med sin ansökan och sitt projekt?  Ca 1 av 6 ansökningar till IEE beviljas  En väl genomarbetad ansökan och projektidé är en förutsättning för att lyckas!

14 Planera för ett lyckat EU- projekt Några förutsättningar  Börja med ansökan i god tid  Förankring  Struktur  Nätverk  Ett välbalanserat partnerskap (kompetens, utförandekapacitet, erfarenhet, förtroende, kommunikation, etc.)

15 Var lyhörd för förutsättningarna inom respektive program  Olika möjligheter, krav och prioriteringar inom de olika programmen  Prioriteringarna kan ändras inför varje utlysning  Prioriteringar för 2011: Landansvarig för IEE i Sverige: Lisa Lundmark, Energimyndigheten

16 Lär av andras erfarenheter  PEPESEC – Malin Norling, Malmö Stad  ECOHEAT4EU – Anna Land, Svensk Fjärrvärme

17 Kontakt Cecilia Thapper 0709-719968 cecilia.thapper@kfsk.se Intresserad av samarbete? Kontakta oss! Cecilia Thapper Per-Johan Wik Katharina Schumacher www.ek-skane.se


Ladda ner ppt "IEE2 - Utlysning för 2011 Cecilia Thapper Energikontoret Skåne Malmö 2011-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser