Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen."— Presentationens avskrift:

1 1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen kommer att uppdateras löpande under projektet Denna presentation uppdaterades 2012-03-29 Observera att uppgifter i presentationen kan bli inaktuella eftersom arbetsprocessen hela tiden pågår Du kan använda hela eller delar av presentationen när du vill berätta om arbetet Förklarande text finns på vissa anteckningssidor 2012-03-29

2 Projekt Tuff Tekniskt underlag för fiskeriprogrammet 2014-2020

3 Regeringsuppdrag Redovisning den 31 oktober 2012 Leverans till proCAP den 1 augusti Förslag till förordning om en ny europeisk havs- och fiskerifond samt den gemensamma fiskeripolitiken styr arbetet i projektet. Detaljerade beskrivningar av åtgärder Mål, urvalskriterier, indikatorer och ersättningsnivåer med bakomliggande kalkyler och beräkningar för åtgärder Målen om ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske samt miljökvalitetsmålen styr prioriteringarna.

4 Kommunikation Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen deltar i arbetet Vattenbruk – i samband med strategiarbetet Fiske – särskild referensgrupp Särskild webbplats: www.jordbruksverket.se/nyttfiskeriprogram www.jordbruksverket.se/nyttfiskeriprogram Facebook: Fiskeriprogram 2014-2020 Där kan du skriva inlägg med dina förslag!

5 Många regelverk påverkar EHFF - Europeiska havs- och fiskerifonden GFP – gemensamma fiskeripolitiken MO – marknadsordningen GSR – fondgemensam förordning EJFLU - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

6 Fokus för alla åtgärder Förenkling för företag och myndigheter Kostnadseffektivitet för samhället Miljö

7 Mål för fiskeriprogrammet Främjande av ett hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk. Utveckling och genomförande av unionens integrerade havspolitik på ett sätt som kompletterar sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken. Balanserad och öppen territoriell utveckling i de fiskeberoende områden (även vattenbruk och inlandsfiske). Bidrag till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

8 6 prioriterade områden 1.Fler arbetstillfällen och territoriell sammanhållning 2.Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 3.Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk 4.Hållbart och resurseffektivt fiske 5.Hållbart och resurseffektivt vattenbruk 6.Genomförande av gemensamma fiskeripolitiken Vetenskapliga rön och datainsamling Kontroll och tillsyn, effektiv offentlig förvaltning

9 Tidsplan Mars–april förslag på åtgärder, prioritera bort artiklar April–juniförsta analys och beskrivning prioritera bort åtgärder 1 augustiåtgärdstexter klara i första version Juni-augusti djupare analyser och beräkningar September sätta ihop förslaget Oktober sista förankring och beslut

10 Arbetsområden Miljö, inklusive djurskydd och smittskydd Jobb och konkurrenskraft Kunskap (rådgivning och tillämpad forskning) Kontroll och datainsamling Marknadsordning FOG – fiskeområdesgrupper, samverkan med Leader I vissa fall uppdelat på fiske och vattenbruk Miljö ingår i alla delarna ovan

11 Metod för åtgärdsarbete För att få fram bra förslag på åtgärder letar vi efter svaren på frågorna Vad behöver göras för att nå målen? Hur kan fiskeriprogrammet bidra? Vilka möjligheter ger artiklarna i förordningen? Vi analyserar sedan olika åtgärdsförslag

12 Förslagen analyseras t.ex. utifrån Bidrag till mål Enkelhet Kostnadseffektivitet Kontrollerbarhet Uppföljning


Ladda ner ppt "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser