Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SATSA II Regional cykelstrategi. Vi arbetar tillsammans för att öka cyklandet i Stockholms län. Vi vill skapa snabba och effektiva stråk för cykelpendling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SATSA II Regional cykelstrategi. Vi arbetar tillsammans för att öka cyklandet i Stockholms län. Vi vill skapa snabba och effektiva stråk för cykelpendling."— Presentationens avskrift:

1 SATSA II Regional cykelstrategi

2 Vi arbetar tillsammans för att öka cyklandet i Stockholms län. Vi vill skapa snabba och effektiva stråk för cykelpendling. Cykling är den växande stadens framtid.

3 Projektets innehåll Regional cykelstrategi är ett av tre delprojekt i EU-projektet SATSA II. SATSA står för Samverkan för ett effektivt transportsystem i Stockholmsregionen. Delprojekt: Internationell tillgänglighet Flygplats för allmänflyg Regional cykelstrategi pågår 2010-2012

4 Projektets syfte Ta fram en regional cykelplan, dvs. ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på framtida investeringar. Skapa en regional samverkan – en plattform – som kan förverkliga och följa upp den regionala cykelplanen i Stockholms län.

5 Organisation Arbetsgrupp: Trafikverket (projektledare) Tillväxt-, miljö- och regionplanering (TMR) Länsstyrelsen Stockholms Stad SL Deltagare: Länets 26 kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, SL, TMR, intresseorganisationer, forskare m. fl. Konsulter: SWECO

6 Varför? Cykling är den växande stadens framtid – cyklandet i Stockholm har ökat med 80% de senaste tio åren. Ökad arbetspendling med cykel ger stor samhällsnytta till liten kostnad. Cykling är billigt och tillförlitligt – därför konkurrenskraftigt. Potential för ökad cykling är stor – ca 70 % av länets invånare har mindre än 14 km till arbetet. Nuvarande regionala cykelstråk pekades ut i mitten på 1990-talet.

7 Projektet ska revidera dagens regionala cykelstråk ta fram kartunderlag och objektsbeskrivningar ta fram gemensamma riktlinjer och standardnivåer se över länets regionala målpunkter analysera processer för planering och byggande av cykelinfrastruktur ta fram en nulägesbeskrivning för rekreations- och turismcykelstråk.

8 Projektet ska inte bygga de faktiska cykelstråken.

9 Regional cykelplan Regionala cykelstråk Standard Turism och rekreation Nybyggnation, drift och underhåll samt vägvisning. Problemanalys för processer vid byggande. Regional plattform Cykel- och kollektivtrafikNulägesbeskrivning Mål och vision Handlingsplan för utbyggnad Process Revidering och inventering av stråk och målpunkter. Digitalt kartmaterial och objektsbeskrivningar.

10 Framgångsfaktorer Att den länsgemensamma cykelplanen blir ett verktyg för att bygga ett effektivt transportsystem. Att en länsgemensam, organiserad samverkan – en plattform – skapas i Stockholms län för att förverkliga och följa upp planen. Att alla aktörer deltar med det engagemang som krävs för att nödvändiga beslut ska fattas.

11 Tidplan 2012–2013 8 mars Workshop: Regionala cykelstråk – presentation och diskussion April Krister Spolanders rapport om potential för ökad cykling i länet klar. 18 april Workshop: Process 8 maj Workshop: Cykel och turism Vår 2012 Inventering av cykelstråken 26 september Workshop: Regionala cykelstråk –gemensam prioritering 13 november Workshop: Regional cykelplan Vinter/vår 2013 Formell remiss av cykelplanen Vår 2013 Den regionala plattformen skapas

12 Andra pågående projekt CyCity – framför allt ”Cykelplanering över kommungränser”. Regeringsuppdrag ”Ökad och säker cykling” ”Översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” Cykelparkeringsprojekt med stöd från Delegationen för hållbara städer. Pimm´s Capital: Regional handlingsplan för mobility management.

13 Kontakt Vill du veta mer? Vill du vara och påverka? Hur kan din organisation bidra? Läs mer på: http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/ Delprojekt/Cykelstrategi/ Kontakt: Projektledare Ebba Larsson, Trafikverket ebba.larsson@trafikverket.se eller via Trafikverkets växel 0771-921 921


Ladda ner ppt "SATSA II Regional cykelstrategi. Vi arbetar tillsammans för att öka cyklandet i Stockholms län. Vi vill skapa snabba och effektiva stråk för cykelpendling."

Liknande presentationer


Google-annonser