Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Programmet för lokalt och regionalt tillväxtarbete – Med fokus på lärande Hur, och vad lär vi oss av utvecklingsprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Programmet för lokalt och regionalt tillväxtarbete – Med fokus på lärande Hur, och vad lär vi oss av utvecklingsprojekt."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Programmet för lokalt och regionalt tillväxtarbete – Med fokus på lärande Hur, och vad lär vi oss av utvecklingsprojekt på lokal och regional nivå? Vem förvaltar kompetens och erfarenheter från projekt och utvecklingsarbete?

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lärandeprocess

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Ola Granholm, ”Lärande för tillväxt”, Orsa ”Vi kan tack vare finansieringen förverkliga våra idéer på ett bra sätt, istället för att som så ofta jobba med utvecklingsfrågorna vid sidan av allt annat som ska göras”. Elsie Hellström, ”Plan-och tillväxtdialog”, Norra Bohuslän ”Att delta i programmet ger stora mervärden genom projektledarträffar och ett flexibelt arbetssätt. Vi har utvecklat vårt arbete med omvärldsanalyser och skapat långsiktiga samverkansformer över kommungränserna”. Christer Wikström, ”Projekt Upphandling”, Sigtuna ”Programmets inriktning passar bra med hur vi ville utveckla vårt projekt. Finansieringen är självklart viktig, men vi erbjuds också de fördelar som programmet ger via ömsesidigt utbyte med andra kommuner i landet”.

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lärande på flera nivåer MålgruppErfarenheter/ResultatEffekter Nationell nivå DepartementGoda exempel, metoder Förbättring av internt och externt arbetssätt (process) TillväxtverketUtvecklingsområden (ex samverkanÖkade kunskaper/lärande om tillväxtarbete Myndigheter lokal och regional nivå)Grund för program och policybeslut Regional nivå Regionala organInspirationFörbättring av internt arbetssätt LänsstyrelserGoda exempel, metoderGrund för program och policybeslut RKGNätverkNya samverkansparter OrganisationerErfarenhetsutbyteÖkade kunskaper/lärande om tillväxtarbete Utv. omr. (ex samverkan) Lokal nivå KommunerGoda exempel, metoderFörbättring av internt arbetssätt NäringslivsorganisationerInspirationGrund för program och policybeslut ProjektägareNätverkNya samverkansparter ProjektledareErfarenhetsutbyteÖkade kunskaper/lärande om tillväxtarbete Utv. omr. (ex off upphandling, Ökad tillväxt näringslivsklimat, handel som tillväxtfaktor)

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utveckling av programmet inför hösten 2011 Kunskapskällor: - Bank, mäklare eller ingenjör – En analys av ”riggningsmodeller” för regionala projektmedel - Lokalt tillväxtarbete – Hur arbetar kommuner med tillväxt? Erfarenheter av projektarbete på lokal nivå - Program och projektutvärdering - Slutrapporter och publikationer från projekten Resultat: - Vidareutvecklat program 2011 - Fortsatt arbete för att ”effektivisera” och utveckla tillväxtarbetet internt och externt i samverkan med målgrupperna - Publikationer - Kunskapsseminarier - Extern spridning (planering pågår)

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vem förvaltar kompetens och erfarenheter från projekt och utvecklingsarbete? Vem ansvarar för det fortsatta arbete efter projektets slut? Projektägarens roll? Spridning av erfarenheter – Hur kan vi som myndighet lyckas med detta? I ett långt perspektiv, arbetet fortsätter löpande.


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Programmet för lokalt och regionalt tillväxtarbete – Med fokus på lärande Hur, och vad lär vi oss av utvecklingsprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser