Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 260 000 3 % 500 000 000 2 % SAMVERKA MOTVERKA GEMENSAMTENSKILT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 260 000 3 % 500 000 000 2 % SAMVERKA MOTVERKA GEMENSAMTENSKILT."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 260 000 3 % 500 000 000 2 % SAMVERKA MOTVERKA GEMENSAMTENSKILT UTVECKLA VARANDRA DRA EGEN NYTTA SAMVERKA MOTVERKA GEMENSAMTENSKILT UTVECKLA VARANDRA DRA EGEN NYTTA

2 www.regionvasterbotten.se LOKAL NIVÅREGIONAL NIVÅNATIONELL NIVÅEU- NIVÅ REGIONAL TILLVÄXT PÅ ALLA NIVÅER FINANSIERING STRATEGI RUS/RTP LOKAL FINANSIERING, REGIONAL FINANSIERING

3 www.regionvasterbotten.se

4

5 Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

6 www.regionvasterbotten.se Nationella myndigheters medverkan TID RTA RTP RUS VISANU Tematisk myndighets- samverkan

7 www.regionvasterbotten.se Remissversionen skickades ut till… Försäkringskassan Skogsstyrelsen Trafikverket Region Norr Arbetsförmedlingen Sametinget Umeå universitet SLU Umeå Luleå tekniska universitet Tillväxtverket Tillväxtanalys VINNOVA Verket för utländska investeringar i Sverige Post- och telestyrelsen Myndigheten för yrkeshögskolan Skolverket Statens Kulturråd Riksantikvariatämbetet Riksarkivet Boverket Naturvårdsverket 20 myndigheter …och dessa har svarat Boverket Riksarkivet Tillväxtanalys Vinnova Skolverket YH-myndigheten Umeå universitet Tillväxtverket Trafikverket Skogsstyrelsen Arbetsförmedlingen 11 myndigheter har inkommit med svar 6 av dessa har bidragit med synpunkter 4 av 6 myndigheter är myndigheter med närvaro i regionen

8 www.regionvasterbotten.se SLU LTUPTS Sametinget Riksantikvarieämbetet Statens kulturråd Naturvårdsverket Invest Sweden

9 www.regionvasterbotten.se SAMMANFATTNING – SYNPUNKTER ATT TA MED I DET FORTSATTA ARBETET Västra Götaland Skåne Stockholm Östergötland

10 www.regionvasterbotten.se VILKEN SAKFRÅGA ÄR NATIONEL OCH REGIONAL NIVÅS MEST GEMENSAMMA

11 www.regionvasterbotten.se BEHOV AV STABILA SAMVERKANSFORMER STRUKTURER FÖR SAMVERKAN I UPPDRAGET RÄTT AKTÖRER MED FÖR ATT ARBETA I PROCESSEN

12 www.regionvasterbotten.se SAMLADE RESURSER MOT SAMLADE BEHOV ANALYS – STRATEGI – FINANSIERING - UPPFÖLJNING

13 www.regionvasterbotten.se SAMSYN KRING ROLLER LÅNGSIKTIGHET SKAPAR SÄKERHET

14 www.regionvasterbotten.se VAD? VARFÖR? HUR? – (teknik – visa, förklara, visa, öva) PRAKTISERA – organisera, anvisningar SAMMANFATTA


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 260 000 3 % 500 000 000 2 % SAMVERKA MOTVERKA GEMENSAMTENSKILT."

Liknande presentationer


Google-annonser