Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional tillväxtpolitik Utgångspunkter: - Nationell strategi - Politisk plattform - Regionalt Utvecklingsprogram Nyckelord –Ekonomisk tillväxt / hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional tillväxtpolitik Utgångspunkter: - Nationell strategi - Politisk plattform - Regionalt Utvecklingsprogram Nyckelord –Ekonomisk tillväxt / hållbar."— Presentationens avskrift:

1 Regional tillväxtpolitik Utgångspunkter: - Nationell strategi - Politisk plattform - Regionalt Utvecklingsprogram Nyckelord –Ekonomisk tillväxt / hållbar utveckling –EU:s strategier och program –Regionens bidrag till det europeiska mervärdet – konkurrenskraft och välfärd –Fokuserat på innovation och förnyelse

2 Nationella strategin Koppling till regionala strategier Ökad tydlighet – mål, tillväxt, prioriteringar Verktyg – sammanhållningspolitiken, Lissabon Strukturprogram instrument för genomförande Roll/ansvarsfördelning – stat, region, lokala Politiskt inflytande regionala, lokala förutsättningar Samordning olika politikområden Helhetssyn – analys av hela Sveriges möjligheter Utvecklat samspel stat och region Tematisk myndighetssamverkan

3 Utmaningar Tydligt politiskt regionalt företrädarskap Ansvarstagande Prioriteringar Fokusering – på rätt saker Bevarande av strukturer – innovativt o förnyelse Tillväxtfrämjande / tillväxtgenerande insatser Unikitet i regionala utvecklingsprogram Samsyn – samarbete - samhandling Balans regional tillväxtpolitik – fördelningspolitik Statliga myndigheters deltagande i regionalt strategiarbete

4 Regional tillväxtpolitik -Norrbotten Kommunikations- politiska rådet Tillväxtberedning- en Regionalt partnerskap Struktursfonds- partnerskapet Styrelser / KF o NLL Europaforum Norra Sverige nätverk näringslivschefer tillväxtansvariga Nationellt forum dialog med regional nivå Tj Berednings- grupp Tillväxtdag, Seminarium, Morgonrock Strategiarbete tex. energi Nätverk Näringslivets aktörer Styrkommittén Interreg IV A Nord SKL /Nutek Regionkontakt RUP-nätverk Internationella org. CPMR, AER Lissabon/nationella strategin NIR


Ladda ner ppt "Regional tillväxtpolitik Utgångspunkter: - Nationell strategi - Politisk plattform - Regionalt Utvecklingsprogram Nyckelord –Ekonomisk tillväxt / hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser