Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU2020 och det svenska perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU2020 och det svenska perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 EU2020 och det svenska perspektivet
Amelie von Zweigbergk, statssekreterare Europaforum norra Sverige

2 Lissabonfördraget – och sen?

3 Så styrs EU – post-Lissabon
Vald ordförande t rådet Vald hög representant som leder utrikesinistrarnas möte Europaparlamentets ställning stärks

4 Nyheter i sak? Samarbete i polisiära o straffrättsliga frågor blir gemensamt beslutsfattande – befogenheter flyttas från medlemsstaterna till unionen Enhetligt språkbruk

5 De två blir en…sade Lissabonfördraget EU-fördraget EG-fördraget

6 EU-fördraget – vad ä r EU?
Läs de första 20 artiklarna – bra koll på målsättningarna f EU! Utrikes- och säkerhetspolitiken (mellanstatligt – bygger ej p överlåtna befogenheter)

7 EG-fördraget blir Fördraget om EU:s funktionssätt
Svarar på frågan vad EU gör? Unionens alla politikområden EU:s närmare befogenheter (ej utrikes/säk)

8 Medborgarinitiativ mm!
All diskussion i rådet om lagstiftning ska hållas öppen Medborgarinitiativ

9 Lissabonfördraget ger unionen förutsättningar att agera starkare inom de befogenheter som den redan har

10 Institutionerna stärks
Den valde ordföranden är i sig en ny institution Han kommer säkert med egna progra mm (se EU20202!)

11 Är makten ett nollsummespel?
Kommissionen Roterande ordf ER Särintressen Europaparlamentet =visst mått av ökad centralism för att säkerställa unionens förmåga att agera

12 Vad innebär detta för Sverige?
Sverige måste skärpa sin bevakning/dialog med institutionerna Vi kan inte förlita oss p formella inflytandet i rådet (vi är för små!!)

13 ”Vi måste de de dynamiska aspekterna av EU-samarbetet, skärpa kraven på att i god tid formulera vad vi vill och koncentrera oss på det som är verkligen viktigt!” /Torbjörn Haak

14 Hur tänker man EU-smart?
Hur utvecklas frågan x i samspelet mellan kommissionen, rådet, ER och EP? Agera med bestämdhet i al l a sammanhang där vi kan göra våra intressen hörda Var ute i god tid….. =ökade krav på Regeringskansliet och myndigheterna!

15 Överlever vi Lissabonfördraget?!
JA…. …..för vi är kunniga, flexibla, hyfsat korta beslutsvägar m bra demokratisk förankring

16 EU20202 Tre fokus: Smart tillväxt (tillväxt) Hållbar tillväxt (miljö)
Tillväxt för alla (social sammanhållning)

17 Fem mål – inte 24 riktlinjer….
Sysselsättning Forskning Klimatåtgärder Utbildning Fattigdomsbekämpning

18 Nästa steg – nationella mål
Flaskhalsproblematik Reformprogram Här ska vi jobba både på nationell och EU-nivå! Stärka de regionala o lokala perspektiven!

19 Regionala o lokala dimensionen måste stärkas!
”Den öppna samordningsmetoden förutsätter en väl fungerande nationell konsultation och samordning – inte minst på lokal och regional nivå!”

20 Strategi för Östersjöregionen – vad?
Meddelande från EU-kommissionen juni 2009 Strategi samt handlingsplan som annex Antogs av stats- och regeringscheferna i Europeiska Rådet den oktober

21 Inte bara miljö! Strategin identifierar 4 målområden:
Miljö, tillväxt, tillänglighet och attraktivitet, samt trygg och säker Handlingsplanen identifierar åtgärder för att nå målen - Uppdelat på 15 prioriteringsområden - 80-tal konkreta projekt per område - Frivillig överenskommelse mellan Östersjöländerna

22 Strategi för Östersjöregionen - varför?
Potential för mer samarbete i närområdet - öst-väst delningen präglar många sektorer - handel i närområdet EU-utvidgningen ger många möjligheter - gemensam lagstiftning, enhetligt genomförande - regional dimension i EU-lagstiftning Nya prioriteringar – nytt engagemang - EU-politiken blir regional - många aktörer kan bidra och ge synergier

23 Makro-Regionala Strategier
Ny och innovativ Gemensama geografisk definerade utmaningar Omfattande samråd Långsiktig vision, konkreta projekt Maximimerar resurser Photo: Sommer

24 Tack! Min mailadress:


Ladda ner ppt "EU2020 och det svenska perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser