Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En plattform för samhällsekonomisk analys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En plattform för samhällsekonomisk analys"— Presentationens avskrift:

1 En plattform för samhällsekonomisk analys
Ficre Zehaie Naturvårdsverket RUS Nobelmötet Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Uppdraget Naturvårdsverket ska enligt instruktion från regeringen ”samråda med berörda myndigheter och utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet”. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Bakgrund till uppdraget
Bakgrund till uppdraget Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (Prop. 2004/2005:150) Konsekvensanalyser och utvärderingar saknas för många mål och styrmedel Ekonomiska metoder och modeller utvecklas Miljömålsrapporteringen – för mycket och för lite (RiR 2005:1) Skattningar av samhällsekonomiska och statsfinansiella effekter saknas Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (Prop. 2009/10:155) Konsekvensanalyser bl.a. för precisering av etappmål, analyser alternativa styrmedel Metodutveckling av stegen i SKA Begrepp, transparenta metoder och arbetssätt Miljömålsproppen 2004/2005: Ekonomiska modeller för att analyser konsekvenser, metoderna för ekonomisk värdering av nytta Arbetet med konsekvensanalyser behöver förstärkas och samordnas bättre mellan miljömålsmyndigheter Arbetet förstärkas och samordnas Riksrevisionen Gäller miljömålsrapporteringen Miljömålen i nya perspektiv (Annerbergsutredningen) 2009 Förslag att KI får i uppdrag att samordna en myndighetsgemensam plattform med forskaranknytning för att utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser Miljömålsproppen Aviserade uppdraget till NV. Pratades bara om konsekvensanalyser (begreppsförvirring) Uppdraget: samhällsekonomiska analyser Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Vad behöver utvecklas? NV tillsammans med ett nätverk av forskare, myndigheter, departement och näringsliv tog fram en förstudie där behoven av att utveckla SA identifierades. Några av behoven är : Enhetlig användning av begrepp, metoder, struktur för SA Övergripande analyser med målkonflikter och indirekta konsekvenser Större koppling till aktuell forskning Utveckla värdering av nytta Utveckla styrmedelsanalyser Större koppling till forskning – framförallt struktur, åtgärd vs. styrmedel etc. Utveckla värdering av nytta – öka acceptansen för användning av resultat från värderingsstudier Utveckla styrmedelsanalyser – båda metod och effektsamband Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Efterfråga/behov av att förbättra samhällsekonomiska analyser är stor.
Efterfråga/behov av att förbättra samhällsekonomiska analyser är stor. Vad är det vi efterfrågar? Enligt miljömålsportalen samhällsekonomiska analyser är underlag i miljömålsarbetet och visar vilka konsekvenser samhällets resursanvändning får. Internationellt och EU, OECD Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Förutsättningar och utmaningar
Många aktörer. Dimensionera ambitioner efter de resurser som finns. Försäkra oss om myndighetsperspektivet lyfts fram. Att uppdragsgivarens intentioner följs. Att konkretisera plattformen. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Aktörer i plattformen Idag plattformen är uppdelad i en samrådsgrupp som består av myndigheter med ansvar för någon av de 16 svenska målen + RUS …och en referensgrupp med myndigheter som arbetar i miljömålssystemet utan ansvar för ett miljömål. Sammarbete med forskare och näringslivet. Detta är ett långsiktig organisation och Höga ambitioner (ref till LINDAS presentation) men de resurser som finns är begränsade Det viktigt att utveckling av SKA hjälper oss och användbar i miljömålssystemet. Miljödepartmentet och regeringen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Vår ambition är att plattformen skall fungera som:
en samlingsplats för tillämpning samhällsekonomisk analys en plats för att underlätta granskning av SA och utveckla tillämpning av SA i miljömålssystemet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Plattform som en samlingsplats för tillämpning samhällsekonomisk analys Goda exempel Pågående arbete Ordlista Struktur för konsekvensanalyser Kontaktnätverk Sidorna håller just på att göras och kommer även uppdateras med det underlag som några av er har bidragit med Synpunkter på webbsidorna tas tacksam emot + nytt underlag. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Plattform som en samlingsplats för tillämpning samhällsekonomisk analys
Seminarier/kurser/utbildning Intern aktivitet för att lära av varandra. Konferens/workshop Bredare mötesplats Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Plattformens: granskning av SA
Plattformens: granskning av SA Resurspool av forskare och experter skall utvärdera och följa upp SA som redan gjorts och görs i miljömålssystemet. detta i sin tur blir utgångspunkt för det utvecklings arbete som behöver göras. att ge stöd i att utveckla samhällsekonomiska analyser. ENKEL::: I regeringes instruktions tår att plattformen skall följa upp och utvärdera SKA i miljömålssystemt. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Plattformens arbetsstruktur
Plattformens arbetsstruktur Viktigt att vi inte glömmer att i slutändan syftet är att förbättra samhällsekonomiska analyser i miljömålssystemet Och är flexibelt nog för att ta hand om aktuella brister och utvecklingsbehov. I regeringes instruktions tår att plattformen skall följa upp och utvärdera SKA i miljömålssystemt. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "En plattform för samhällsekonomisk analys"

Liknande presentationer


Google-annonser