Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya Kungl. Biblioteket Nationalbibliotek och Audiovisuellt nationalarkiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya Kungl. Biblioteket Nationalbibliotek och Audiovisuellt nationalarkiv."— Presentationens avskrift:

1

2 Det nya Kungl. Biblioteket Nationalbibliotek och Audiovisuellt nationalarkiv

3 -KB och SLBA kan tillsammans bättre möta framtidens utmaningar -Sammanslagning enligt dockningsmodellen -Kärnverksamheterna skall fortgå och utvecklas – insamling, dokumentation, teknik och tillgängliggörande -Egen IT-utveckling -Stöd från centraliserat IT, Stab och Forskaravdelning Motiv och förutsättningarna för sammanslagningen

4 -Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra det svenska kulturarvet i form av ljud och rörlig bild -Samlingarna innehåller idag över 7 miljoner timmar audiovisuellt material -Ca 2,5 million timmar är direkt tillgängliga som digitala filer -Över 300 000 timmar/år samlas in som digitala filer via nätverk -Avdelningens digitaliserings-/migreringssystem har en kapacitet på över 2 500 timmar/dag Avdelningen i korthet

5 Audiovisuella medier Insamling och dokumentation TeknikIT - utveckling Forskarservice och webb Avd Chef Audiovisuella medier

6 7 miljoner timmar Film Teve Radio Skivor Video Multimedier Förvärv

7 Audiovisuella Medier SVT SR Filmform Film/video bransch Musikbransch Public service Webb Kommersiell Radio/TV Spelindustri SFI Humaniora Medie- vetenskap Musik- forskning Filmvetare JMK Audiovisuella medier - användare, samarbetspartners och leverantörer EMS Kungl. biblioteket

8 Vision och pågående aktiviteter

9 Stärka Kungl. Bibliotekets ställning inom det audiovisuella området, nationellt och internationellt Vidareutveckla avdelningen som en nationell kunskapsinstitution inom det audiovisuella området Tillgängliggöra de audiovisuella samlingarna i en konkurrenskraftig och forskarvänlig miljö och via webben Övergripande vision för avdelningen

10 Mål -Automatiserade system för insamling av digitalt material – allt material i digitalt arkiv Nuläge -Digitala pliktleveranser av radio och tv -Direktdigitalisering cd-skivor -Aktiv insamling av tv och mp3 från internet -Digital filmhantering: filmbas till digitala filer Prioriterad utveckling •System för digital insamling av e-material till Svensk mediedatabas (SMDB) •Utveckling av FTP-tjänst •Inrättande av förvärvsfunktion Insamling

11 Dokumentation Mål •Automatiserad insamling av metadata – system för automatgenererad metadata – all metadata i digitalt arkiv Nuläge •Automatisk insamling av metadata för radio och tv från leverantörer och samarbetsparter •Diskussion med BTJ om inköp av poster •Kartläggning av automatiserade indexeringssystem Prioriterad utveckling •”Metadatatratt” för enklare hantering av inkommande metadata och för skapandet av poster automatiskt i SMDB

12 Mål •Digitalisera samlingarna i sin helhet – bygga upp en nationell digitaliseringsanläggning för audiovisuellt material Nuläge •Radio och tv •Digitalisering på begäran •EMS (Elektroakustisk musik i Sverige) kvalificerad digitalisering av inspelningar •ARAB: samarbete kring digitalisering av arbetarrörelsens ljudarkiv •Digitalisering av Riksdagens arkiv Prioriterad utveckling •Teknisk/innehållslig bevarandeplan •Nya migreringskedjor Migrering/digitalisering

13 Mål -Digitala arkivet ska vara tillgängligt för våra användare via nätverk – avdelningen ska besitta expertkunskaper gällande våra medier Nuläge -Teknik för streaming via nätverk -Lånemodul -Utveckling av Svensk mediedatabas (SMDB) – användarvänlighet -KB.se: stödfunktion och delansvar (SMDB) -SONDERA -Utställning och seminarier: lokalt och webb -Uppsökande verksamheten mot universitet och högskolor Prioriterad utveckling •Vitalisera kb.se: göra webben mer audiovisuell – synliggöra det nya KB •Samarbete med Forskaravdelningen och Biblioteksavdelningen Tillgänglighet

14 Exempel •Pliktexemplarslagen •Digitaliseringsplan / arkiv / bevarande •Databassamarbete (Sondera) •Webb / utställningar •Katalogiseringsutveckling •IT-utvecklarträffar •Inventering av KBs insamlingsverksamhet Planerade samarbeten •Samarbete kring utveckling av system för insamling av e-material •Samarbete kring utveckling av digital plattform Samarbeten inom KB

15 Internationellt •FIAT/IFTA •IFLA •IASA •Video Active (Europeana) Nationellt •Representant i Statens musiksamlingars forskningsråd •ABM-centrum Internationella och nationella nätverk

16 -Avdelningen har organisatoriskt satt sig -Skilda förväntningar på sammanslagningen -Samverkan tar tid -En större tyngd vid samarbeten -Nya nätverk -Avdelningen otydlig utåt Erfarenheter av sammanslagningen

17 -Samarbete SVT, SR och SFI -Systemutveckling för att hantera en E-plikt -Internt omställningsarbete inför en E-plikt -Webbutveckling Strategiskt arbete - fokus

18


Ladda ner ppt "Det nya Kungl. Biblioteket Nationalbibliotek och Audiovisuellt nationalarkiv."

Liknande presentationer


Google-annonser