Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korta fakta om Sambiblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korta fakta om Sambiblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Korta fakta om Sambiblioteket
Kommunbiblioteket, Länsbiblioteket och Mittuniversitetets bibliotek Härnösand tillsammans Arkitekt: FFNS Arkitekter AB med Hans Tirsén som ansvarig arkitekt Inredning: Inredningsgruppen Sundsvall med Bertil Harström som ansvarig. Byggarea: m2 Byggvolym: m3 Byggnaden uppförd i 5 plan med två entréer. Biblioteket finns på plan 2, 3 & 4 samt har en reception och bokmagasin på plan 1. Kostnad: 100 miljoner kronor + inredning ca 20 miljoner kronor. Invigning: 1- 2 februari Utsett till Årets Bibliotek 2000. Besökare: ca (2009). Öppet 50,5 tim/vecka. Bokbestånd: ca varav ca volymer i magasin.Tidskriftsbestånd: ca 600 prenumerationer och elektroniska tidskrifter. Programsal för 100 personer och sammanträdesrum för 16 personer finns att hyra i entréplanet. Konsumentrådgivning och kafé finns också på entréplanet. Grupprum: 12 stycken varav 5 med datorer tillgängliga för vuxenstuderande i Härnösand. Läsplatser ca 150 st. Publika datorer: 40 st. Datasal och medieverkstad för Mittuniversitetets studenter på plan 3. Lärcentrum|LRC: ett samarbete mellan kommunen och Mittuniversitetet för vuxenstuderande i Härnösand. Lokalerna finns på plan 4 och 5 och är tillgängliga dygnet runt. Organisation: Sambiblioteket skall upplevas som ett enda bibliotek. Bokbestånden är integrerade. Ett gemensamt datasystem finns för katalog och cirkulation. Kommunens och Mittuniversitetets personal samverkar i arbetet för allmänheten. Administrativt fortsätter de tre biblioteken att vara självständiga enheter med var sin huvudman och var sin budget. Vision: SAMbiblioteket skall vara medborgarnas första val för studier, kultur och möten. För utförlig information se vår hemsida:

2 Short facts about the Combined Library of Härnösand
The Public Library, The County Library and Mid Sweden University Library under the same roof. Architect: FFNS Arkitekter AB with Hans Tirsén as head architect. Interior design: Inredningsgruppen Sundsvall with Bertil Harström in charge. Area: m2 Volume: m3 The building has 5 floors and 2 entrances. The library is situated on floors 2, 3 & 4 and also has a reception and stacks on the ground floor Cost: 100 million Swedish kronor + Interior design approx. 20 million Swedish kronor. Opening ceremony: February 1- 2, Chosen as Library of the Year in 2000. Vistors: (2009). Opening hours 50,5 /week. Book stock: around volumes of which are placed in stacks. Journal stock: approx. 600 subscriptions and electronical subscriptions. Auditorium for 100 people and a conference room for 16 people can be rented at floor 1. Consumer advice and a café are also situated on the ground floor. Study rooms: 12 study rooms of which 5 have computers availible for adult students in Härnösand. Reader seats about 150. Public access computers:40. Computer room and media workshop for Mid Sweden University students on floor 3. Learning Centre|LRC: a municipal and Mid Sweden University co-operation for adult students in Härnösand. With premises on floors 4 & 5. It is open 24 hours a day. Organisation: The Combined Library of Härnösand is to be experienced as one library. There is a common computer system to provide circulation and catalogue. The staff work together to provide library service to the public. The three libraries are independent units with their own budgets and principals. Vision: For the citizens of Härnösand The Combined Library of Härnösand will be the first choice for studies, culture and meetings


Ladda ner ppt "Korta fakta om Sambiblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser