Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey i Sambiblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey i Sambiblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Dewey i Sambiblioteket
Eva Myrhage Härnösands bibliotek . studenter av hela MIUN distansare! Lärarutbildning Arkiv Beteendevetarprogram religion Engelska Histora Spanska Energiprogram

2 Korta fakta om Sambiblioteket
Kommunbiblioteket, Länsbiblioteket och Mittuniversitetets bibliotek tillsammans; Härnösands kommun ca invånare ; Länsbiblioteket Västernorrland 7 kommuner Mittuniversitetet i Härnösand studenter av hela MIUN stor del distansstudenter . Lärarutbildning Arkiv Beteendevetarprogram Religion Engelska Historia Spanska Energiprogram . MIUN finns i Sundsvall och Östersund också. Byggnaden uppförd i 5 plan med två entréer. Biblioteket finns på plan 2, 3 & 4 samt har en reception och bokmagasin på plan 1. Invigd år 2000 då vi också blev årets bibliotek. Besökare: ca (2011). Öppet 50,5 tim/vecka. Bokbestånd: ca varav ca volymer i magasin. Tidskriftsbestånd: ca 500 prenumerationer och elektroniska tidskrifter. Lärcentrum|LRC: ett samarbete mellan kommunen och Mittuniversitetet för vuxenstuderande i Härnösand. Lokalerna finns på plan 4 och 5 och är tillgängliga dygnet runt. Organisation: Sambiblioteket skall upplevas som ett enda bibliotek. Bokbestånden är integrerade. Ett gemensamt datasystem finns för katalog och cirkulation. Kommunens och Mittuniversitetets personal samverkar i arbetet för allmänheten. Administrativt fortsätter de tre biblioteken att vara självständiga enheter med var sin huvudman och var sin budget. För utförlig information se vår hemsida:

3 Gemensamt katalogsystem Aleph Librisposter för facklitteratur sigel Hsd BURKposter för skönlitteratur, Av-media, invandrarlitteratur. Krav på minskad yta med nästan ½ våningsplan MIUN tog principbeslut om övergång till Dewey Östesund Mhö flyttade först. Varför till dewey? Förutsättningarna

4 Plan 2 före flytten

5 . Barnavdelningen har klarspråk på faktaböckerna Hcf, Hcg+ färg …
Lättläst Serier Lyrik Antologier Noveller Romaner Deckare Ljudböcker Litteratur på andra språk Storstil och Talböcker Biografier st Konstnärsbiografier X noter ex ex ex ex .

6 900 Historia geografi delar av J
900 Historia geografi delar av J.L,M allt om ett land tillsammans knepigt med historiska aspekter Sverige speciallösning ex: Dalsland Arkeologi släkt trångt vid flytten afrika runt hörnan…

7 Plan 4 100 Minskar 200 Flyttar vi eftersom 300 Minskar 500 Oförändrad

8 Dewey i Sambiblioteket
Jan 2011 temporär hylla med nyinköpta Dewey-märkta böcker jan- april Oscars-listan Plan över den framtida deweyplaceringen och hur många hyllmeter det blir? Karta var placera 0-9; hur får det plats April-juli Ommärkning med silverlappar till temporär deweykod. (Avery heavy duty ) juni – augusti ommöblering samt omsortering och flytt av böcker SAMarbete med vaktmästare och bibliotekspersonal med en ansvarig för varje avdelning . Konvertering av SAB till Dewey i katalogen allteftersom vi var klara med omflyttningen . Oktober - byte från silverlappar till ordinarie ryggmärkning allteftersom medier återlämnas + krisutryckningar. Ändringar både i vår katalog och i LIBRIS. Ny hyllplaceringslista utarbetas allteftersom. Bilder från hyllorna

9 Praktiskt Märkning av media:Dymo-etiketter: placering + uppslagsord
Knubbtexter görs i huset o plastas Hyllgavelskyltar lätta ändra Länka till filer bild böcker på hyllan. Hyllgavelskyltar

10 Hyllgavelskylt Lätt för? Långa listor sammandrgning bättre?

11 Dewey i Sambiblioteket hur mycket jobb?
Räkna planera Antal volymer att flytta var ca eller 1200 hyllplan Huvudsakliga flyttningen av plan 3 & 4 skedde under en vecka 36 utan större problem .Biblioteket var stängt på förmiddagarna. Plan 2 tidigare + temporära hyllor på utställningsytan. Viktigt ha tillfälliga hyllor för mellanlandning. Ommärkning ca 2-3 min / bok = koll mot hyllista ; ändra i katalog och Libris , skriva ut ; plasta . Jag + assistent hinner meter på ca 2 timmar. Hsd ca hälften Låntagarna tyckte det var rolgt

12 – Dewey i Sambiblioteket några reflektioner
DEWEY är ett klassifikationssystem ! Dewey Inbjuder till att finfördela mer men utan knubbar. Inte alltid logiskt korta ner med 10 + låntagarna följer siffror lättare än SAB (vi skall utvärdera senare) Bibliotekspersonalen tappar fotfästet. Tar tid att få ”Deweyryggrad” Häxbränningar på filosofi nu 200 religionsförföljelse…. Förhållning till

13 Dewey i Sambiblioteket
Tack för mig.


Ladda ner ppt "Dewey i Sambiblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser