Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation is the direction and intensity of effort

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation is the direction and intensity of effort"— Presentationens avskrift:

1 Motivation is the direction and intensity of effort

2 Tre synsätt på motivation
Trait- centered view Situation – centered view Interactional view Personlighet Situation Motivation

3 Achievement motivation
”Achievement motivation refers to a persons efforts to master a task, achieve excellence, overcome obstacles…” Murray 1983 Fyra teorier som förklarar vad som motiverar oss att agera.

4 Need achievement theory

5 Attribution theory

6 Achievement goal theory

7 Competence motivation theory

8

9 Vad kan vi göra för att öka motivation
Fokusera på att eleven ska utvecklas utifrån sig själv istället för att jämföras med andra Attribution: Vid misslyckande: tryck på att de ska försöka hårdare nästa gång. Vid framgång: koppla deras framgång till deras förmåga och ansträngning Vad man inte ska göra: Förklara genom att det var tur, prata om hur lätt uppgiften var.

10 Vad kan vi göra för att öka motivation
Öka elevens uppfattning kring sin egen kompetens och kontroll

11 Skapa ett positivt motiverande klimat

12 Positiv förstärkning Viktigt med mycket positiv förstärkning i inlärningens tidiga skeden. Det är då även viktigt med direkt positiv förstärkning. Speciellt vid inlärning vid nya förmågor Vid senare steg i inlärningen är det mer effektivt med periodvis förstärkning

13 Intrinsic motivation Fokuserar på den egna inneboende motivationen
”Poeple who have intrinsic motiavation strive inwardly to be competent and self-determining in their quest to master the task at hand. They enjoycompetition, like the action an excitement, focus on having fun, and want to learn skills to the best of their ability.” Eftersträvansvärt?

14 Strategier för att skapa inre motivation
Skapa goda erfarenheter Ge positiv förstärkning på specifika beteenden Vissa behöver mer positiv förstärkning Variera innehåll Låt eleverna vara aktiva i sin inlärningsprocess Sätt realistiska mål


Ladda ner ppt "Motivation is the direction and intensity of effort"

Liknande presentationer


Google-annonser