Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995)"— Presentationens avskrift:

1 Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995)
Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995) Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) Tillägg: Eftersom du vet så enormt mycket om dig själv så är det omöjligt att bedöma allt, därför väljer vi ut delar ur självbilden som vi tycker är viktiga och det valet sker oftast omedvetet men påverkas av människor runt omkring och samhället personen lever i (Fox, 2000)

2 ”När jag känner mig attraktiv – då känner jag mig nöjd med mig själv”
”Min syn på mig själv är knuten till hur bra det går i skolan” ”När jag följer mina moraliska principer får min känsla av självvärde en ’boost’” ”Jag känner mig nöjd när jag presterar bättre än andra på en uppgift” ”Min självkänsla är beroende av hur andra ser på mig” ”När jag inte känner mig älskad av mina familjemedlemmar, så går min självkänsla ner” ”’Guds kärlek’ är viktig för min självkänsla” Fritt översatt från The Contingencies of Self-Worth Scale (Crocker, Luthanen, Cooper & Bouvrette, 2003)

3 Stabil eller instabil (Kernis , 1993)
Villkorad eller ”’true’ self-esteem” (Deci & Ryan, 1995) De specifika områden som människor baserar sin självkänsla på (contingencies of selfworth [CSWs]; Crocker & Wolfe, 2001) Inre eller yttre (Johnson, 2002)

4 Inre självkänsla Yttre självkänsla Baseras på faktorer som bara personen själv kan påverka, inkluderar en acceptans för den man är och kan liknas vid en inre trygghet (Johnson, 2003). Baseras på yttre faktorer som ex. utseende, ägodelar, prestation (Johnson, 2003).

5

6

7

8 Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995)
= vad man får bekräftelse för Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) Tillägg: Eftersom du vet så enormt mycket om dig själv så är det omöjligt att bedöma allt, därför väljer vi ut delar ur självbilden som vi tycker är viktiga och det valet sker oftast omedvetet men påverkas av människor runt omkring och samhället personen lever i (Fox, 2000)

9 Hög självkänsla - positiv och tydlig bild av sig själva.
Låg självkänsla - mer neutral inställning till sig själva, men framför allt kännetecknas de av att ha en otydlig, osäker, instabil och inkonsekvent bild av sig själv (Campbell & Lavallee, 1993).

10 Personlig utveckling genom ökad självkänsla
Personlig utveckling genom ökad självkänsla

11 Utvecklingsprocessen
Nulägesanalys Önskeläge Utvecklingsprocessen

12 Carl Rogers ( ) menade att de som utvecklar sina själv till själv som är deras egna, unika kan kallas fullt fungerande människor, och det handlar då om en strävan att försöka nå det sanna jaget (Rogers, 1959).

13

14 Tänk på ett tillfälle då du mådde riktigt bra. Beskriv dig själv då!
Önskeläget Tänk på ett tillfälle då du mådde riktigt bra. Beskriv dig själv då! Tänk på ett tillfälle då du ”var i ditt esse” typ känslan ”detta är verkligen jag!”. Beskriv dig själv då. Tänk på ett tillfälle du var nyförälskad – beskriv dig själv då! Om du skulle använda ögonen hos den du var nyförälskad i – hur skulle han/hon beskriva dig? Om en god vän skulle beskriva dig, vad skulle han eller hon kunna säga? Tänk på personer du beundrar. Vad beundrar du hos dem?

15 Hur skulle jag vilja vara som människa?
Önskeläget Hur skulle jag vilja vara som människa? Exempel på hur det skulle kunna se ut: Pålitlig God lyssnare Engagerad Rak och ärlig på ett bra sätt Spontan Nöjd med att vara den jag är Bjuder på mig själv

16 Utvecklingsprocessen
Nulägesanalys Önskeläge Utvecklingsprocessen

17 Utvecklings-processen
Utvecklings-processen Det inre samtalet Händelse Inre samtal Respons Ursprung: The Cognitive Model (Beck, 1995)

18 Utvecklings-processen
Utvecklings-processen Händelse

19 Utvecklings-processen
Händelse

20 Utvecklings-processen
Din självbild Ditt beteende Andras beteende mot dig Andras bild av dig

21 Utvecklings-processen
Händelse = veta vad man vill välja istället

22 Utvecklings-processen
Händelse

23 Utvecklingsprocessen
Nulägesanalys Önskeläge Utvecklingsprocessen

24 Utvecklings-processen

25 Personlig utveckling genom ökad självkänsla
Öka sin självkännedom Bli mer den man vill vara Bli bättre på att hantera situationer i vardagen Öka och stabilisera sin självkänsla

26

27 Utvecklande klimat, Göteborg, 091119
När känner du dig kompetent? Dvs. hur definierar du framgång? Daniel Ekvall & Rasmus Tornberg 27

28 Utvecklande klimat, Göteborg, 091119
Målinriktning När känner du dig kompetent? Dvs. hur definierar du framgång? Genom att fråga detta till mängder av personer har forskare tagit fram två kategorier av svar och utifrån detta gjort följande uppdelning: Utvecklingsinriktad Resultatinriktad Framgång ses som att… prestera bra i jämförelse med tidigare prestationer prestera bra i jämförelse med andra Värde sätts på… ansträngning, utveckling, lärande att vara bättre än andra Utveckling/lärande… är målet är ett medel för att nå målet Daniel Ekvall & Rasmus Tornberg

29 Hur påverkas en persons typ av målinriktning?
“Motivations- klimat” Ledare Gruppen som man är en del av Föräldrar Vänner Samhället Media

30 Gruppens påverkan Att vara accepterad och känna anknytning till andra i den sociala miljön som man befinner sig i är ett grundläggande mänskligt behov, som bör vara tillfredställt för att en person ska känna välbefinnande.

31 Motivationsklimat - föräldrar
Föräldrars syn på framgång och kompetens påverkar barnens syn på vad som är framgångsrikt och kompetent – alltså barnets målinriktning

32 Motivationsklimat - ledaren
Har väldigt stor betydelse för motivationsklimatet i gruppen – hur kan påverka, ska vi prata om strax.

33 Målinriktning påverkas av motivationsklimatet…
… med en utvecklingsinriktad målinriktning (som ofta skapas genom ett utvecklingsfokuserat motivationsklimat) kan personen själv genom ansträngning känna sig ”lyckad” och ”framgångsrik”. Personen själv har möjlighet att nå den här känslan genom att göra saker som han/hon kan påverka. Detta är väldigt fördelaktigt för självkänslan!

34 Utvecklande klimat, Göteborg, 091119
Några tips för att försöka få personer att sätta krav som är bra för deras självkänsla gällande prestationsgrejer Försök hitta uppgifter som är lagom utmanande för personen. Ge beröm i självjämförande perspektiv. Uppmuntra personen att ”tävla mot sig själv”. Se ”misstag” som lärdomar som gör att man kan klara saker bättre nästa gång. Låt personerna ni jobba med sätta mål utifrån saker de kan påverka själva. Fokusera på processen mot något de vill nå. Uppmuntra ansträngning. Daniel Ekvall & Rasmus Tornberg

35 Vad tror ni att ni ska titta lite närmare på för att kunna ta med er?
Jag har min kompetens som är begränsad. Men trots detta – utifrån det som vi har pratat om idag – vad tror du att du kan ta med dig till din (/framtida) arbetssituation? Vad tror ni att ni ska titta lite närmare på för att kunna ta med er?

36 Tid för frågor och funderingar!


Ladda ner ppt "Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995)"

Liknande presentationer


Google-annonser