Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självledarskap Som Skapar Skillnad – läsåret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självledarskap Som Skapar Skillnad – läsåret"— Presentationens avskrift:

1 Självledarskap Som Skapar Skillnad – läsåret 2013-14

2 Innehåll: Bakgrund och syfte Upplägg och process Nästa steg och Om oss

3 Varför självledarskap?
Sverige ligger på en privilegierad men också utmanande position på den kulturella världskartan. Vi är det land där människor har starkast fokus på självförverkligande samtidigt som vi också har starka sekulariserade värderingarna som gör att vi sätter föga tilltro till religion, traditioner och auktoriteter. Den svenska kulturen skapar självtänkande och autonoma individer men ställer också höga krav på dessa som behöver förhålla sig till och hantera både fler valmöjligheter och ett större personligt ansvar. Självledarskap och förmågan att förstå, motivera och leda sig själv blir därmed en viktig komponent för välmående och trivsel. Källa: The World Value Survey Cultural Map, Inglehart & Welzel, "Changing Mass Priorities: The Link Between Modernization and Democracy.” 2010.

4 Syfte med utbildningen
Hjälpa eleverna öka sin motivation och få hjälp att hitta rätt i livet genom att bli grundande i sina personliga värderingar och identifiera sina styrkor. Stimulera eleverna att utifrån sina inre drivkrafter göra skillnad genom att engagera och agera för att skapa positiv samhällspåverkan.

5 Innehåll: Bakgrund och syfte Upplägg och Process Nästa steg och Om oss

6 Översiktligt kursupplägg
Dag 1 Värderingar Styrkor Förändring Dag 2 Återkoppling Mytodrama Skapa Skillnad

7 Detaljerat kursupplägg
Inför utbildningen Mail med inbjudan till utbildningen. Deltagarna gör ValuesOnlines webbaserade rangordning senast fyra dagar innan programstart. ValuesOnline har valt ut och definierat 130 vanliga, västerländska värderingar. Rangordningen sker genom att deltagarna får prioritera mellan fyra slumpmässigt utvalda värderingar, med definition. Dag 1 – Led sig själv FM: Värderingar Personlig check-in Introduktion till utbildningen. Teori och ny forskning om motivation och värderingar. Upplevelseprocess som ger deltagarna en möjlighet att dela erfarenheter som format deras personliga värderingar (utifrån ValuesOnline). Verktyg för att bättre lyssna, förstå och motivera sig själv och andra. EM: Styrkor & förändring Introduktion till personliga styrkor. ”Heta stolen” - upplevelseprocess där deltagarna får reflektera över sina egna och andras styrkor. Introduktion till förändringar Arbete med personliga förändringar och vanor Summering & Check-out Dag 2 - Skapa skillnad FM: Mytodrama om Raoul Wallenberg Återkoppling, värderingar, styrkor och personlig förändring. Berättelsen om Raoul Wallenberg används för att spegla dagsaktuella problem kring bland annat kring vikten av att va en tydlig värdegrund för att göra skillnad. Deltagarna får bl.a. reflektera över vad en bra människa är och får teori kring uthålligt ledarskap. EM: Skapa skillnad Deltagarna får välja en samhällsfråga att engagera sig i. Inflytandecirklar – Hur eleverna kan ändra på det som är i deras inflytandecirkel, i deras påverkancirkel och bortom påverkanscirkel. Summering & Check out

8 Process Utbildningen ges under två heldagar, en under höstterminen och en under vårterminen, av två facilitatorer som är utbildade av Selfleaders och Raoul Wallenberg Academy. Målgrupp är elever i årskurs 2 & 3 som vill utvecklas och skapa skillnad. Deltagandet vid heldagarna är frivilligt och anmälan krävs senast 3 veckor innan första kurstillfället. Max antal deltagare är 30 personer per tillfälle. En kontaktperson på skolan håller i logistik och marknadsföringen kring utbildningen och i anmälningarna. Utbildningen erbjuds kostnadsfritt under läsåret 2013/14 mot att skolan står för utbildningslokal och mat för gruppen samt eventuella rese- och logikostnader för facilitatorerna.

9 Innehåll: Bakgrund och syfte Upplägg och process Nästa steg och Om oss

10 Nästa steg Vi har just nu kontakt med ett fåtal utvalda gymnasieskolor kring detta initiativ. Vänligen återkom senast den 12 september för att anmäla ert intresse för att delta. Vi kommer därefter att i slutändan genomföra utbildningen på 10 skolor.

11 Vilka är vi? SelfLeaders erbjuder ledarskapsutbildningar på Handelshögskolan och KTH, hjälper organisationer och företag att blir verkligt värderingsstyrda och tusentals individer att bli bättre på att förstå motivera och leda sig själva och andra. Genom kursen Självledarskap Som Skapar Skillnad får även gymnasieungdomar ta del av deras banbrytande metodik. Raoul Wallenberg Academy erbjuder i samarbete med Sveriges elevkårer ledarskapsutbildningar till gymnasieungdomar för att forma ledare som gör skillnad. RWA har med sin långa erfarenhet kanske Sveriges största kompetens inom ledarskapsutbildningar för gymnasieungdomar. Genom kursen Självledarskap som skapar skillnad ges fler elever möjlighet att ta del av RWA:s kunskap.

12 Michael Wernstedt Kontaktperson: michael.wernstedt@rwa.se
1 Kontaktperson: Michael Wernstedt Direkt: 0738 – Webb:


Ladda ner ppt "Självledarskap Som Skapar Skillnad – läsåret"

Liknande presentationer


Google-annonser