Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multikulturella aspekter på apoteksverksamhet Är detta något vi bör forska om och i så fall hur? SIG Samhällsfarmaci 2010-04-21 Tobias Renberg Sofia Kälvemark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multikulturella aspekter på apoteksverksamhet Är detta något vi bör forska om och i så fall hur? SIG Samhällsfarmaci 2010-04-21 Tobias Renberg Sofia Kälvemark."— Presentationens avskrift:

1 Multikulturella aspekter på apoteksverksamhet Är detta något vi bör forska om och i så fall hur? SIG Samhällsfarmaci 2010-04-21 Tobias Renberg Sofia Kälvemark Sporrong

2 Begrepp •Ras –”The ’science of race’ has an entirely dishonourable history” –Ofta fysisk manifestation av arv – fenotyper och genotyper •Etnicitet –Konnotationer snarare religion, historia, språk, geografisk identitet –Kultur: ”Människors gemensamma, delade, socialt inhämtade medvetande som överförs och bibehålles genom kommunikation”

3 Hur bestämma/operationalisera •Geografiskt ursprung, dvs födelseland (eller förfäders…) •Självrapporterat •Efternamn •Språk •Annat

4 Etnicitet och hälsa •Inte direkta samband etnicitet och hälsa •Däremot etnicitet – sociala faktorer och sociala faktorer – hälsa •Ex utbildningsnivå, rasism, sjukvårds- systemets organisation och innehåll •Risk för att lägga skulden på offret

5 Vi och de andra •Egna etniciteten riskerar bli facit istället för relativt andra •Kulturell medvetenhet… •…kräver kunskaper/insikter om historia, religion, kultur, syn på sjukdom och läkemedel mm. •Gäller både om mig själv och ”de andra”

6 Risker •Risk för generaliseringar, t.ex. sub-sahara, södra Asien osv. •Risk för blindhet för egna kulturella värderingar •Risk för rasism (confounders finns inte med i forskningen) •Fler?

7 Nytta •Större förståelse – bättre service •Synliggöra och frigöra osynliga och missgynnade grupper och därmed individer •Peka på etnocentriska förhållningssätt och beteenden •Fler?

8 •Dags för test!!!

9 Cultural impact Handlar om medvetenhet om att du behandlar människor olika och att du accepterar detta i viss mån. Viktigt för kulturell kompetens.

10 Opportunities Handlar om insikter om att olika kultur medför olika värderingar av möjligheter och utmaningar. Acceptans av detta sociala fenomen är viktigt för kulturell kompetens.

11 Self-cultural Handlar om medvetenhet om den egna kulturen. Hög medvetenhet om och stolthet över den egna kulturen viktiga.

12 •Egna erfarenheter av forskning inom området? •Frågor? •Gruppindelning

13 Att diskutera i grupp •Vilka frågeställningar av etnisk karaktär borde prioriteras inom svensk samhällsfarmaceutisk forskning? •Varför? •Operationalisering? •Risker och nytta? •Hur öka den egna medvetenheten? •Diversifiering av forskarkåren?


Ladda ner ppt "Multikulturella aspekter på apoteksverksamhet Är detta något vi bör forska om och i så fall hur? SIG Samhällsfarmaci 2010-04-21 Tobias Renberg Sofia Kälvemark."

Liknande presentationer


Google-annonser