Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tolken – en kulturell mellanhand Riksbankens jubileumsfond.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tolken – en kulturell mellanhand Riksbankens jubileumsfond."— Presentationens avskrift:

1 Tolken – en kulturell mellanhand Riksbankens jubileumsfond

2 Bakom stängda dörrar - Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration – med särskild inriktning på mottagandet av ensamkommande barn och unga Europeiska flyktingfonden III

3 Syfte Syftet är att göra en analys av tolkars position som kulturella mellanhänder i möten mellan myndighetspersoner och enskilda individer som inte kan kommunicera på svenska. Undersökningen ska därmed handla om: - tolkyrket, - tolken som aktiv agent vid tolkade möten och - om hur fenomen som språk- och kulturell kompetens, makt, lojalitet, förtroende, misstroende hanteras.

4 Centrala frågeställningar • En övergripande frågeställning är: Vad har kontakttolkar för erfarenheter och kunskaper av möten mellan myndighetspersoner och enskilda som ej kan kommunicera på svenska? • En följdfråga är: Hur kan den kunskapen synliggöras och komma till användning?

5 Mottagandet av de ensamkommande barn och unga är ett viktigt forskningsfält med många dimensioner. En väg in i detta fält genom tolken. • Tolken kallas i de olika kommunerna in i en rad olika sammanhang som berör barnet och kan ses som en nyckelperson som får mycket kunskap om vad olika parter gör och inte gör. • I det redan pågående projektet har en rad frågor om makt, lojalitet, etik och rättssäkerhet formulerats. • Dessa frågor utgår från tolkens nyckelposition, som ställs på sin spets när det gäller ensamkommande barn och unga.

6 Ideér… • Mer forskning som problematiserar: – majoritetssamhället som mottagare, institutioner, organisation, enhetslösningar osv. Hur integrerar vi globalisering? – ”migranten” både som begrepp och realitet i relation till klass, kön, etnicitet… Vad händer med våra studier om vi börjar dekonstruera begreppet migrant? Vilken sorts kunskap produceras om migration när vi tar med aspekter av genus och mångfald? – Öppenhet och möjligheter genom att utgå från migranters livserfarenheter. Var går gränsen för öppenhet och nyfikenhet? Vad får ”finnas”? – Långa perspektiv, bakåt och framåt. ”Korta historiska minnen”.


Ladda ner ppt "Tolken – en kulturell mellanhand Riksbankens jubileumsfond."

Liknande presentationer


Google-annonser