Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen"— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen
Ansvar är kopplat till rollen

2 LEDARE Fokus på egenskaper planera kommunicera motivera förhandla
problemlösare lösa konflikter samordna initiera kontrollera etc. Ledarstilar Auktoritär Demokratisk Sakledare Interaktionsledare Teori X Teori Y Situationsbestämd, dvs. beror på Typ av projekt Projektförhållande Projektets livscykel Och dylikt

3 PROJEKTLEDARROLLEN Tre dimensioner – sex riktningar
Hantera intressenter Uppåt, t.ex. gentemot intern beställare Utåt , t.ex. beställare och leverantörer Hantera projekts livscykel Framåt, sätta realistiska mål som man riktar sig mot Bakåt, övervaka framgången med lämpliga styrsystem Hantera prestationer Nedåt, projektgruppen som enskilda medarbetare Inåt, granska sina prestationer och agerande

4 PROJEKTETS STYRPARAMETRAR
Tid, anknyter till projektprocessen Kostnad , anknyter till projektprocessen Kvalitet , anknyter till projektresultatet Det finns en längsta nivå på varje oavsett vilket som prioriteras Görs klar redan i definitionsfasen/projektdirektiv

5 AGILE PROJEKTLEDNING Flexibilitet och snabbhet + smidighet
Dra fördel av förändringar Proaktiv projektledning Grundläggande metoder och principer för projektledning ska användas Särdrag Helhetssyn på projekt Omvärldsorintering Värdeorientering Agile projektorganisation

6 MÅNGFALDSORIENTERAD PROJEKTLEDNING
Projekt kan liknas samhälle i miniatyr Inom projektledningsområdet har projektgruppen betraktats som en homogen grupp Mångfald Adresserar till variationsrikedom Fokuserar på individens identitet Kopplas ofta till etnicitet Primär dimension Sekundär dimension

7 MÅNGFALDSORIENTERAD PROJEKTLEDNING
Hofstede´s studie – attitydskillnader som cheferna i IBMs olika dotterbolag Fyra dimensioner Maktdistans Individualism Maskulinitet Undvikande av osäkerhet

8 GENUSSORIENTERAD PROJEKTLEDNING
Kön motsvarar det biologiska könet Genus står för det sociala På ett grundläggande nivå Manliga och kvinnliga stereotyper Två perspektiv Strukturalistiskt – tre strukturer i en organisation möjlighetsstruktur maktstrukturen frekvensstrukturen processperspektiv, kön som social konstruktion Hur mans- och kvinnors roller skapas och uttrycks

9 PROJEKTKOMPLEXITET Volym komplexitet Strukturell komplexitet Osäkerhet
(se sammanställningen i tabell 13.1) Effekter på projektledning

10 STRATEGI FÖR RISKHANTERING I PROJEKT
Steg 1. Identifiering av risker Vilken typ av risker kan det uppstå? Var kan de uppstå? När under projektets livscykel kommer de att uppstå? Steg 2. Kvantifiering av risker Vilken effekt kommer olika risker att få på ett projekt? Vad är sannolikheten att det inträffar? Rangordna! Steg 3. Åtgärder för att hantera risker Steg 4. Kontroll av hur risker hanteras

11 DÄRFÖR SPRICKER IT-PROJEKT! (Tjäder/Söderlund i Berggren/Lindqvist)
Leverantörens åtagande Beställarens åtagande Leveranstidsplanerna Det gemensamma projektet Leveransgodkännande ************ Behov av lärande under projektets genomförandet Många IT-projekt tillämpar en inkrementell utvecklingsmodell, man börjar med de viktigaste funktionerna och sedan successivt utvecklar tilläggsfunktionerna allteftersom kunden förstår systemet

12 VAL AV PROJEKTLEDARE KRITERIER?


Ladda ner ppt "PROJEKTLEDARE Projektledarrollen gestaltar projektledningsfunktionen"

Liknande presentationer


Google-annonser