Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur och ledning Rektor Styrelse samt ansvar: Tony Roth, rektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur och ledning Rektor Styrelse samt ansvar: Tony Roth, rektor"— Presentationens avskrift:

1 Struktur och ledning Rektor Styrelse samt ansvar: Tony Roth, rektor
Malin J Gustafsson (förskola), sammankallande och ekonomi Helén Moberg (skola), sammankallande och fortbildning Pernilla Andersson (förskola), information Tina Andersson (förskola), fortbildning Gunilla Carlsson (skola), ekonomi

2 Kopplingar till Läroplanerna
LGR 11 Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Föra och följa matematiska resonemang. Lpfö  Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

3 Matematik, naturvetenskap och teknik kopplat till Lpfö 98:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.  utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

4 Målsättning med SMIL(E) i Harplinge
SMIL(E) projektet är ett konkret stöd i implementeringsarbetet med de nya läroplanerna. När projekttiden är slut ( ) har vi utvecklat metoder som skapat en progression i barns lärande inom matematik och teknik och naturvetenskap från de yngsta barnen i förskolan till de äldsta i skolan. Utvecklandet av metoderna kommer att ske med LEGO som verktyg och vara gränsöverskridande.

5 Nuläge bland alla pedagoger
Vilka metoder använder du dig av idag när du undervisar i (arbetar med) matematik och teknik? Resultat och analys är klart. Nuläge bland alla barn och elever. Varje pedagog planerar Nyläget kommer att mätas och analyseras i slutet på projektiden.

6 Arbetsgång vid målarbetet
Viktigt att ta till vara allas (pedagogernas och barnens/elevernas) erfarenheter. Processen är viktigt och alla är medskapare. Vi tillför kunskap utifrån de behov som vi ser.


Ladda ner ppt "Struktur och ledning Rektor Styrelse samt ansvar: Tony Roth, rektor"

Liknande presentationer


Google-annonser