Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulrika Körnell Socialdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulrika Körnell Socialdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 Ulrika Körnell Socialdepartementet
Regeringens arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Ulrika Körnell Socialdepartementet

2 Regeringskansliets roll
Regeringens beredningsorgan Stödjer regeringen i arbetet med att förverkliga regeringens politik och i arbetet med att styra riket Består av: - Statsrådsberedningen - 12 fackdepartement - Förvaltningsavdelningen

3 Smittskydd i RK Justitiedepartementet Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet Finansdepartementet Utbildningsdeparte-mentet Näringsdepartementet Socialdepartementet Jordbruksdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Arbetsmarknadsdepar-tementet Miljödepartementet

4 Vad kan och skall regeringen inte göra?

5 Vad kan och skall regeringen göra?
Lagstiftning Myndighetsstyrning Särskilda ekonomiska stimulansåtgärder Samarbete inom Europa Internationellt samarbete

6 Nationell politik för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

7 Bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

8 Förtydligad lagstiftning
Förtydligande rörande vikten av god hygienisk standard i HSL och TL (även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter omfattas av kraven i HSL) Fler vårdrelaterade sjukdomar omfattas av anmälningsplikten i SML Smittskyddsläkarens roll gentemot vårdgivaren förtydligas i SML Möjlighet för Socialstyrelsen att specificera uppgifter för anmälan enl. SML

9 Myndighetsstyrning Tvärsektoriellt (miljö/djur/human)
Övervakning av resistens och förskrivning Förebyggande åtgärder Antibiotika som växtskyddsmedel Antibiotikaresistenta markörgener Kunskapsuppbyggnad Uppföljning av arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

10 Särskilda ekonomiska stimulansåtgärder
Ge förutsättningar för långsiktighet i Stramas arbete med att stimulera insatser på regional och lokal nivå som ett komplement till huvudmännens insatser.

11 Samarbete inom Europa Forskning kring antibiotikaresistens
Utveckling av nya antibiotika och andra kommersiellt ointressanta läkemedel Genomförande av rådsrekommendationen om antibiotikaresistens

12 Internationellt samarbete
WHO globalt Utveckling av kommersiellt ointressanta läkemedel

13 Bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

14 Arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar måste integreras i ordinarie strukturer


Ladda ner ppt "Ulrika Körnell Socialdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser