Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskyddsboken                                                               

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskyddsboken                                                               "— Presentationens avskrift:

1 Smittskyddsboken                                                               

2 SYFTE Visa på bredden i samhällets smittskydds-åtgärder
Samlad översikt över alla de aktörer och insatser som tillsammans utgör det svenska smittskyddet Praktisk handbok för flertalet smittskydds-spörsmål Komplement till läro- och handböcker i infektionsmedicin, mikrobiologi och epidemiologi

3 BOKEN OCH FÖRFATTARNA Karl Ekdahl, Johan Giesecke (red)
51 ledande experter och myndighets-företrädare 69 kapitel uppdelade i 12 delar 496 sidor

4 DEL A. INTRODUKTION Vad är smittskydd Betydelse för folkhälsan
Etiska aspekter Smittsamhet och smittspridning Epidemiologiska grundbegrepp

5 DEL B. AKTÖRER PÅ SMITTSKYDDSARENAN
Behandlande läkare Smittskyddsläkarna Smittskyddsinstitutet (SMI) Socialstyrelsen (SoS) Folkhälsoinstitutet (FHI) Livsmedelsverket (SLV) Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Jordbruksverket (SJV) Länsstyrelserna, läns- och distriktsveterinärer

6 DEL B. AKTÖRER PÅ SMITTSKYDDSARENAN
Arbetsmiljöverket (AV) Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Mikrobiologiska laboratorierna Barnhälsovården Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder

7 DEL C. PREVENTIVA INSATSER
Riskvärdering och riskkommunikation Individuella åtgärder till skydd mot smitta Preventiva insatser mot mor–barnsmitta Det allmänna vaccinationsprogrammet Kontroll av blod och blodgivare Hälsokontroll av flyktingar och deras anhöriga Smittskydd i arbetsmiljöarbetet Biosäkerhet Miljö- och vattenkontroll Livsmedelshygien Samhällsåtgärder mot zoonotisk smitta

8 DEL D. NATIONELL INFEKTIONSÖVERVAKNING
Principer för övervakning Falldefinitioner Geographical information systems (GIS) Nationell övervakning enligt smittskyddslagen Övervakning av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom Övervakning av antibiotikaresistens Övervakning av vaccinationstäckning Övervakning av influensa

9 DEL E. INTERNATIONELL ÖVERVAKNING OCH SMITTSKYDD
Smittskyddssamarbetet inom EU Smittskyddssamarbetet i Östersjöområdet Smittskyddssamarbetet inom WHO

10 DEL F. SMITTKEDJOR OCH SMITTSPÅRNING
Mikrobiologisk diagnostik Molekylärbiologiska och andra typningsmetoder Kontaktmönster Partnerspårning av sexuellt överförbara infektioner

11 DEL G. UTBROTTSHANTERING
Livsmedels- och vattenburna utbrott Utbrottsutredning Analys- och hypotesprövning Utbrottsbekämpning

12 DEL H. INFORMATION Att informera om smittsamma sjukdomar
Mediernas roll i smittskyddsarbetet

13 DEL I. LEGALA ASPEKTER Smittskyddslagstiftningen Sekretessbestämmelser
Andra lagar med smittskyddsanknytning

14 DEL J. SPECIELLA SMITTSKYDDSPROBLEM
Antibiotikaresistens Vårdrelaterade infektioner Daghemsinfektioner Importinfektioner ”Emerging infections”

15 DEL K. SMITTSKYDDSÅTGÄRDER MOT VISSA SJUKDOMAR
HIV-infektion Tuberkulos Salmonellainfektion Hepatit B och C Meningokockinfektion Legionärssjuka Penicillinresistenta pneumokocker Influensa

16 DEL L. SMITTSKYDD I KRIS OCH KRIG
Katastrof- och beredskapsplanering Biologisk krigföring och bioterrorism

17 APPENDIX Smittämnen och sjukdomar med smittskydds-implikationer
Författningar och föreskrifter som reglerar smittskyddsarbetet (länkar) Internetadresser Adresser till myndigheter (länkar) Smittskyddslagen Smittskyddsförordningen Förslag till ny smittskyddslag

18

19 APPENDIX Smittämnen och sjukdomar med smittskydds-implikationer
Författningar och föreskrifter som reglerar smittskyddsarbetet (länkar) Internetadresser Adresser till myndigheter (länkar) Smittskyddslagen Smittskyddsförordningen Förslag till ny smittskyddslag

20


Ladda ner ppt "Smittskyddsboken                                                               "

Liknande presentationer


Google-annonser