Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Systematiskt Säkerhetsarbete Rosersberg VT 2007 Systematiska Säkerhetsstrategier Föreläsning Leif Svanström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Systematiskt Säkerhetsarbete Rosersberg VT 2007 Systematiska Säkerhetsstrategier Föreläsning Leif Svanström."— Presentationens avskrift:

1 1 Systematiskt Säkerhetsarbete Rosersberg VT 2007 Systematiska Säkerhetsstrategier Föreläsning Leif Svanström

2 2 OlycksfallSkada

3 3 OlycksfallSkada Våld

4 4 OlycksfallSkada Våld Naturkata strof Krig

5 5 OlycksfallSkada Våld Naturkatastrof Krig Självmord

6 6 Olycksfall Fysisk skada Våld Naturkatastrof Krig Självmord Psykologisk skada Materiell skada “Ingen skada skedd”

7 7 Olycksfall Fysisk skada Våld Naturkatastrof Krig Självmord Psykologisk skada Materiell skada “Ingen skada skedd” Process Utfall

8 8 Olycksfall Våld Naturkatastrof Krig Självmord Process Utfall SÄKERHETSÄKERHET “ INGEN SKADA SKEDD”

9 9 Säkerhet är ett tillstånd där risker och förhållanden som leder till fysisk, psykologisk eller materiell skada kontrolleras... WHO Sept 1998

10 10 … för att bevara individers och samhällets hälsa och välbefinnande. Detta är en essentiell resurs för vardagslivet, behövd av individer och samhällen för att de skall kunna genomföra sina förväntningar och avsikter. WHO Sept 1998

11 11 Säkerhetsfrämjande arbete (Safety promotion) är den process som tillämpas på lokal, nationell och internationell nivå av individer, samhällen, regeringar och andra, inklusive företag och “frivillig”- organisationer, för att utveckla och bevara säkerhet. WHO Sept 1998

12 12 Denna process inkluderar alla överenskomna ansträngningar för att modifiera strukturer, miljöer (fysisk, social, teknologisk, politisk, ekonomisk och organisatorisk), såväl som attityder och beteenden som har med säkerhet att göra. WHO Sept 1998

13 13 Utgångspunkter för säkerhetsfrämjande arbete

14 14 Ekologiska / Epidemiologiska synsättet på säkerhetsfrämjande arbete

15 15 Systematiskt säkerhetsfrämjande arbete tar sin utgångspunkt i triaden: Värd Agens Omgivning

16 16 Tabell 3:1 Det epidemiologiska schemat. Fritt efter Gjestland 1963

17 17 En andra utgångspunkt är sjukdomars och skadors ”naturliga förlopp” och stadier för förebyggande arbete

18 18 Figur 3:1 Förebyggande åtgärder i relation till sjukdomens naturliga förlopp. Efter Gjestland 1963. Ù Tidig diagnos och behandling Åtgärder för tidig diagnostik Individuella undersökningar Massundersökningar Målsättning: att behandla och att förebygga sjukdomsprocesser att förebygga spridning av smittosamma sjukdomar att förebygga komplikationer och restillstånd att förkorta sjukdomsperioden III Specifika hälsobefrämjande åtgärder Föreskrifter om personlig hygien Specifik immunisering Användning av s k skyddsfödoämnen Skydd mot karcinogener Skydd mot allergener Goda sanitära förhållanden Skyddstillsyn på arbetsplatserna Bekämpande av olyckor i hemmen och i trafiken II Allmänna hälsobefrämjande åtgärder Hälsoupplysning Skapa en god näringsstandard anpassad till olika utvecklingsfaser Skapa goda bostadsförhållanden, goda arbetsförhållanden och möjligheter för hälsosamma fritidssysselsättningar Äktenskaps- och familjerådgivning Sexualupplysning Genetiskt hälsoarbete Skapa underlag för en sund personlighetsutveckling och en god social anpassning Anordnande av periodisk hälsokontroll I Begränsning av handikapp Adekvat behandling för att stoppa sjukdomsprocessen och förebygga ytterligare komplikationer och restillstånd Åtgärder för att begränsa och förhindra tidig död IV Rehabilitering Arbetsterapi på sjukhusen Arbetsvård utanför sjukhusen samt omskolning och utbildning med sikte på fullt utnyttjande av arbetsförmågan Upplysningsarbete inom befolkningen med sikte på fullt utnyttjande av handikappade i arbetslivet Yrkesvägledning och arbetsplacering Skyddad sysselsättning V Ù Ù Ù Ù Tertiär preventionPrimär prevention Sekundär prevention

19 19 En tredje utgångspunkt är nivåmodellen

20 20 Säkerhetsfrämj. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell

21 21 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell TVÄRSEKTORIELLT INTERNATONELLT SAMARBETE

22 22 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell NATIONELLT TVÄRSEKTORIELLT SAMARBETE

23 23 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell ORGANISATION FÖR SAMARBETE MELLAN GRUPPER - TVÄRSEKTORIELLT

24 24 En fjärde utgångspunkt är det systematiska säkerhetsarbetets utveckling över tid – således tidsdimensionen


Ladda ner ppt "1 Systematiskt Säkerhetsarbete Rosersberg VT 2007 Systematiska Säkerhetsstrategier Föreläsning Leif Svanström."

Liknande presentationer


Google-annonser