Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetssatsningen, grundkrav 2011 patientsäkerhetsberättelse lokal Strama-grupp nationella patientenkäten väsentliga steg i införandet av NPÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetssatsningen, grundkrav 2011 patientsäkerhetsberättelse lokal Strama-grupp nationella patientenkäten väsentliga steg i införandet av NPÖ."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetssatsningen, grundkrav 2011 patientsäkerhetsberättelse lokal Strama-grupp nationella patientenkäten väsentliga steg i införandet av NPÖ – SITHS-kort –tillämpning av BIF –anslutning till HSA 2010-04-22

2 Patientsäkerhetssatsningen, prestationsersättning 2011 (100 MSEK x 4) Mäta patientsäkerhetskultur Mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Mäta förekomst av trycksår Minska antibiotikaförskrivningen inom öppenvården 2010-04-22

3 Handlingsplan Patientsäkerhetsgrupp (chefläkare, verksamhetsrepr.) –Säkra grundkraven –Genomföra mätningar enligt prestationskraven –Arbete för minskad AB förskrivning (Strama) –Kommunikationsplan –Utbildningsinsatser patientsäkerhetslag Medel avsätts för –Strama –Läkemedelsmodul –Nationell patientenkät 2010-04-22

4 Strama strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Organisation Inom regionkontoret- avdelningen för hälso- och sjukvårdsspecifika funktioner, tillhörande Smittskydd Halland, smittskyddsläkaren ansvarig för verksamheten Styrgrupp Stramagrupp - bred kompetens inom många områden Finansiering Organisation- och uppdrag 3,1 mnkr/år Personalkostnader 0,75 mnkr/år Utbildningsinsatser (internt) 0,5 mnkr/år Informationsinsatser 0,5 mnkr/år 2010-04-22

5 Strama Uppdrag Analysera resistensläge Regionala rekommendationer inom antibiotikabehandling Återkoppla förskrivardata till vårdgivare Arbeta för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Samverka med SMI och strama nationellt Resurser Informationsläkare gentemot PV och specialistvård Informationsapotekare Kommunikatör Smittskyddssjuksköterska 2010-04-22


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetssatsningen, grundkrav 2011 patientsäkerhetsberättelse lokal Strama-grupp nationella patientenkäten väsentliga steg i införandet av NPÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser