Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är vårdhygien? Eva Melander Vårdhygien Malmö/Ystad/Trelleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är vårdhygien? Eva Melander Vårdhygien Malmö/Ystad/Trelleborg"— Presentationens avskrift:

1 Vad är vårdhygien? Eva Melander Vårdhygien Malmö/Ystad/Trelleborg
Klinisk mikrobiologi, UMAS

2 Vad är vårdhygien? Roll: Mål: Ansvariga:
rådgivande expertorgan för personal inom hälso- och sjukvården Mål: begränsa förekomst och spridning av vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvården Ansvariga: Sjukvårdshuvudmannen och verksamhetscheferna har det direkta ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra vårdrelaterade infektioner Personalen har ansvar att följa de riktlinjer som finns

3 Vårdrelaterade infektioner (VRI)
”…varje infektionstillstånd som drabbar patient till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet” Socialstyrelsen Definition enl socialstyrelsen. Finns fler definitioner, lokalt Sjukhusvistelse – öppen vård Exogen eller endogen smitta Under eller efter vårdtid Även personal som drabbas

4 Prevalens Stramas punktprevalensstudie
Var tionde inneliggande patient får antibiotika mot VRI SKLs punktprevalensmätning maj 2008 11% av patienter som vårdas på svenska sjukhus har en VRI Universitetsjukhus i Europa 7,4 – 13,5%

5 Vårdrelaterade infektioner medför
Ökade kostnader Förlängd vårdtid Ökat behov av sjukvårdsresurser Dyrare antibiotika Ökad risk för komplikationer och död

6 MRSA Ett oupptäckt fall av MRSA hos en utlandsvårdad patient på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som ledde till att 146 andra patienter blev smittade kostade sjukhuset ca 30 miljoner Stängda vårdavdelningar, flerbäddsrum till enkelrum, vård på infektionsklinik, stängda vårdavdelningar, smittspårningsodlingar, extra personal, extra personal, mm

7 Dagens medicin (feb 2008) 7 miljoner för att skapa fler vårdplatser
3 miljoner för att bemanna dessa

8 Hur jobbar vi? Reaktivt arbete Proaktivt arbete
Assistans vid upptäckt ett fall av VRI Assistans vid utbrott av VRI Proaktivt arbete Långsiktigt förebyggande arbete Utbildningar Hygienronder Infektionsregistrering

9 Arbetsuppgifter vårdhygien
Utbilda chefer, arbetsledare, vårdpersonal, vårdutbildningar Skapa, uppdatera, följsamhet till Vårdhygieniska rekommendationer Rådgivning Utbrott Enskilda patient/personalärenden

10 Arbetsuppgifter vårdhygien
Bistå vid kontroll av steriliserings- och desinfektionsmetoder Rådgivning: ny-, om-, och tillbyggnad av vård-, behandlings- och mottagningsenheter Rådgivning: inköp av medicinska produkter och förbrukningsmaterial Rådgivning vid hantering av mat, tvätt, avfall samt vid transporter

11 Vad kan åstadkommas? VRI kan minskas med ~20-30% genom vårdhygieniska insatser Utbildning i ”tänk” vad är smitta, BHR, MRB Infektionsregistrering – ni i era verksamheter Verksamheter och vårdhygien - vårdrutiner

12 Vårdhygien Malmö/Trelleborg/Ystad
Här jobbar: 1 hygienläkare 5 hygiensjuksköterskor 1 biomedicinsk analytiker Servar slutenvården Tätt samarbete med klinisk mikrobiologi, Infektionskliniken, Smittskydd Skåne, de andra vårdhygienenheterna i Skåne

13 Vårdhygien Malmö/Trelleborg/Ystad

14 Hemsida Vårdhygien Malmö/Trelleborg/Ystad
Vårdhygien lokalt Malmö/Trelleborg/Ystad UMAS intranät Fakta Vårdhygien Till hemsidan


Ladda ner ppt "Vad är vårdhygien? Eva Melander Vårdhygien Malmö/Ystad/Trelleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser