Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsbrister och – behov att motverka vägbarriärer Andreas Seiler SLU, Inst. för Ekologi 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsbrister och – behov att motverka vägbarriärer Andreas Seiler SLU, Inst. för Ekologi 11."— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsbrister och – behov att motverka vägbarriärer Andreas Seiler SLU, Inst. för Ekologi 11

2 Bristanalys “Barriärer” 2 Del i strategisk inriktningsplan 2008-2017 … identifiera och åtgärda brister i det befintliga vägnätet med hänsyn till djurs rörelsemöjlighet … prioritera problemområden och åtgärder... komplettera och uppdatera löpande Mål: 2015 skall alla behov av högsta prioritet vara åtgärdade

3 Barriärpåverkan Trafikolyckor (volym, flöde, hastighet) † Djur som vill korsa vägen h a d s N Fysiska hinder (t ex stängsel, dränering, asfalt) Undvikande av Vägområdet ( Vägbredd, öppenhet, asfalt,.. ) Lyckad korsning

4 0 100 02000400060008000100001200014000 successful killed repelled Traffic volume (adt) I II III Road category Barriärmodell Älg Model moose: % of animals trying to cross the road

5 Traffic volume (adt) Road category Barriärmodell Grävling Model badger: % of animals trying to cross the road 0 100 02000400060008000100001200014000 I II III successful killed repelled

6

7 7 Trafik och stängsel 2008 Trafik > 10 000 ådt Stängsel > 2 km

8 Vägbroar som potentiella viltpassager Bredden > 7 m (++) Trafik genom < 1000 ådt Upptagningsområde < 4 km 8

9 9 Kvarstående barriärer 2008

10 Setting priorities … 10 1.Vicinity to nature protection areas 2.Hotspots in animal-vehicle collisions 3.Landscape fragmentation 4.Habitat pattern and animal movements 5.Ecological (regional) networks 6.Traffic trends and future development 7.Practical considerations 8.Expert judgments (combined)

11 Närhet till Natura2000 11

12 Älgolycksfördelning 12

13 13 Älghabitat och rörelse

14 14 Scenario 2025 (2% trafikökning)

15 15 Regionala spridningskorridorer ?????

16 Pan European Ecological Network National ecological networks (DE, PL, NL, AT, CH, …) Emerald networks Natura 2000 (nätverk!) European conventions: –Landscape (ELC) –Biodiversity –… Regionala spridningskorridorer 16

17 17

18 Åtgärdsplan i Österrike 18

19 Åtgärdsplan Tyskland Nationellt Habitatnätverk 19

20 20 Åtgärdsplan Tyskland Identifierad åtgärdsbehov Prioritering ”Wildwegeplan”

21 Första slutsatser Vägverkets (och andras) GIS databaser måste förbättras Bristanalysen måste byggas för morgondagen … Tydliga inriktningsmål förutsättning för att bedöma åtgärdsbehov Prioriteringsarbete skall involvera experter lokalt och regionalt (samråd) Åtgärders funktion bör säkerställas för framtiden; regionala spridningskorridorer bör utpekas 21

22 What can be done Joined responsibilities: transport sector, environmental sector, county boards and public International cooperation and knowledge exchange on mitigation Nordic transport and environmental cooperation Pan European Ecological Networks IENE 22

23 23


Ladda ner ppt "Åtgärdsbrister och – behov att motverka vägbarriärer Andreas Seiler SLU, Inst. för Ekologi 11."

Liknande presentationer


Google-annonser