Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation"— Presentationens avskrift:

1 Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation

2 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Vad är det? Ett datorprogram som talar om för dansare om de skall sitta denna tip vem de skall dansa med om de skall dansa Beau eller Belle i paret i vilken square de skall dansa Ett datorprogram som hjälper till att administrera uppgifter om dansare hantera danser med flera dansprogram administrera danser Första bullet kommer fram automatiskt Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

3 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Varför då? Fördelar ”sittandet” på ett rättvist sätt Blandar dansarna så att man får olika partners i tiparna Blandar dansarna för att alla skall någon gång ha dansat i samma square som alla andra Tar hänsyn till en hel mängd individuella önskemål Första bullet kommer fram automatiskt Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

4 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Bakgrund Det fanns ett problem med statiska squarer Udda par kom aldrig in i en square Matematiker hittade på metoder att rotera par och organisera vem som skulle sitta Metoden datoriserades och finns idag som ”computer cards” Första bullet kommer fram automatiskt Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

5 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Bakgrund ”Computer cards” klarar inte av tillkommande par och par som lämnar dansen Vic Ceder skrev ett datorprogram som kan hantera närvaroförändringar och rotera par Vics program är f.n. inte anpassat till singeldansare. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

6 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Dancer tab Dancer Group tabs (New group) Danstitel Statusbar Dimmade knappar Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

7 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Odimmade knappar Statusbar med Beau/Belle räkning och uppskattat antal set och sitouts Närvarocheckbox Couple per set Dance floor capacity Phantoms Random sets Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

8 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Partnerlistan innehåller endast dansare som är tillåtna Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

9 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

10 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

11 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

12 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

13 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

14 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

15 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

16 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

17 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

18 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

19 Programmet finns att ladda ned från
ftp://leifhakansson.homeftp.net/public Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

20 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

21 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

22 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

23 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Nätverk Client Server Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

24 Nätverk Registration Client Caller Client Server Absent/Present Client
Display Client Server Registration Client Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

25 Absent/Present Client Registration Client
Slave Server Caller Client Master Server Display Client Absent/Present Client Registration Client Entrance Dance hall A Dance hall C Dance hall B Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

26 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Computer to computer connection Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

27 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Router Computer network Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

28 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer ”Vikt” = (Antal dansade tips) / (Antal tips närvarande tips +1) Ju lägre ”vikt” desto högre prioritet att få dansa Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

29 Generella principer Sortera in de närvarande dansarna (utom de som markerats ”Must not dance next tip”) i två ”tunnor” ordnade efter vikt så att den med lägst vikt finns överst i varje ”tunna”. Dansade inte föregående tip Dansade föregående tip Coordinated sitouts Används inte i detta skede Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

30 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer ”Must dance” Normal dancer 1st Standby Group 2nd Standby Group Beau Belle Beau or Belle Flytta dansare till de tre nya ”tunnorna”. Börja från vänster och töm varje ”tunna” innan nästa påbörjas. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

31 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer Beau Belle Beau or Belle Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

32 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer Efter flytten fördelas de återstående ”Beau or Belle” dansarna till ”Beau” resp. ”Belle” ”tunnorna”. Vi kan nu beräkna hur många set (squares) som kan bildas med hjälp av parametern ”Couples per set” Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

33 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer ”Tunnorna” sorteras nu så att dansare med högst vikt ligger överst Vi kan nu dra ett streck där vi kan bilda nya set (square) Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

34 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer Om det nu finns dansare som skall ha koordinerade sitout med andra dansare görs följande: Den dansare som kommit med men som vill ha sin sitout samtidigt som en dansare som inte kommit med flyttas nu till den tredje ”tunnan” i sin grupp, som tidigare inte använts. Processen görs nu om från början. Dansaren som flyttats till den tredje ”tunnan” har nu lägre prioritet än de som suttit föregående tip och kommer troligen inte med. Dansaren kan dock komma med även nu om det krävs för att få ihop det antal set (square) som det finns dansare för. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation

35 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation
Generella principer Beau och Belle paras nu ihop baserat på statistik över hur ofta de tidigare varit ett par. Om det finns definierat Students och Experienced dancers prioriteras bildning av par mellan dessa. Varje nybildat par sätts nu ihop med andra par till set (square) baserat på hur ofta de tidigare varit i samma set (square). Vid bildandet tas även hänsyn till Students och Experienced dancers så att flera Students eller Experienced dancers inte skall finnas i samma set (square). Prioriteringen görs genom att manipulera statistiken så att det aldrig kan bli låsningar utan att set (squares) alltid kan bildas. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation


Ladda ner ppt "Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation"

Liknande presentationer


Google-annonser