Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya Bostadsmarknadsenkäten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya Bostadsmarknadsenkäten"— Presentationens avskrift:

1 Den nya Bostadsmarknadsenkäten ulrika.hagred@boverket.se
En enklare och tydligare bostadsmarknadsenkät!

2 Varför BME??! Överblick över utvecklingen nationellt
Följa utvecklingen över tid Regionala jämförelser Användbart verktyg för kommunerna Bostadsmarknaden –2014 – med slutsatser från bostadsmarknads-enkäten 2013 Unikt material Sista punkten: Frågorna ska gärna vara utformade så att de utgör ett bra planeringsunderlag

3 + underlag för olika uppdrag:
Följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden nationellt och regionalt (Boverket) Analysera bostadsmarknaden i länet (länsstyrelsen) Följa allmännyttans utveckling (Boverket och länsstyrelsen) Var tredje år analysera kommunernas insatser för hemlösa (Boverket och Socialstyrelsen) Sektorsansvar för funktionshinderpolitiken (Boverket) Ang. funktionshinderpolitiken: I år frågar vi om man inventerar tillgängligheten i beståndet. Det är viktigt att motivera varför vi ställer frågorna. Varför förnyelse av BME? Behov av översyn – uppdatera frågorna, överväga behovet av olika frågor utifrån vad svaren ska användas till Kommunerna har upplevt vissa delar svåra att svara på – i så fall bör de omformuleras (eller strykas) Nya tekniska möjligheter Viss kritik utifrån: Tillförlitligheten i undersökningen har ifrågasatts av bransch- och intresseorganisationer

4 Många har fått ge synpunkter
arbetsgrupp länsstyrelserna referensgrupp kommuner referensgrupp bransch- och intresseorganisationer sakkunniga inom Boverket andra sakkunniga intressenter Extern remissrunda Intern remissrunda Samråd med SKL Alla kommuner fick chans att delta i referensgruppen. Boverket erbjöd sig att stå för reskostnader. Blev inte så många ändå: bl.a. Västerås, Sthlm, Gtbg, Karlskoga, Sundsvall, Malmö (försökte få minst en i varje kommungrupp) + många tfn-kontakter Har pratat med dem som har hand om hemlöshetsfrågor på nationell nivå (Socialstyrelsen och den nationella hemlöshetssamordnaren) + Migrationsverket Extern remiss: Har arbetat igenom samtliga kommentarer i remissyttrandena. Stor spridning i synpunkterna Intern remiss: Samtliga enhetschefer på Boverket tillfrågade. Särskilt BAB är väl genomarbetat inom huset – den kvalitetssäkras inte längre av länsstyrelserna utan det gör Boverket. Mkt bra samarbete med SKL, Kenneth Ålvik och Anna Liljeberg. Både enkättekniska och sakmässiga synpunkter.

5 Nyheter i enkäten Inga projektlistor Ny indelning – 6 delar
Inaktuella frågor bortsållade Många frågor omformulerade Några nya frågor Projektlistorna uppfattades som svåra att fylla i. De är nu borttagna. Men de gamla projektlistmallarna finns att hämta hem i den nya enkäten för de kommuner som fortfarande vill använda dem. 6 delar i st f 9 En hel del frågor är omformulerade men vi har varit försiktiga med frågor där tidsserierna är särskilt viktiga. En hel del kvar som förut – för att vi kom fram till att de faktiskt håller! Men vi har ”vänt varje sten”! Några nya frågor – men totalt sett något färre

6 Bättre återkoppling till kommunerna
Svarsjournal ger överblick över de egna svaren Information om vad svaren ska användas till Uppgifter om föregående års resultat (riket) Aktuella rapporter från Boverket ”Öppen data” på webben Angeläget med bättre – och snabbare – återkoppling! Direkt när kommunen besvarat enkäten och skickat iväg den kommer ett mejl med en svarsjournal, dvs. en sammanställning av vad man svarat på olika frågor. Inledande stycken till vissa frågor med information av varför de ställs I anslutning till frågorna kan det finnas lite information om vad som kom fram i den förra BME:n. (Skulle kunna utvecklas om det visar sig finnas intresse för det) Nya eller kommande publikationer från Boverket – ”lästips” för den som vill veta mer om t.ex. bostadsbyggandet i landet (Indikatorer) Tabeller läggs ut på webbplatsen, tillgängliga för alla

7 Nyheter i hanteringen Nytt tekniskt system
Utskick direkt till kommunerna – inte via länsstyrelserna Veckovis rapportering till länsstyrelserna från Boverket om svarsfrekvensen Broschyr Har upphandlat ett nytt enkätsystem Enkäten ligger på webben men Boverket skickar ut enkäten och lösenordet till varje kommun Lst kommer kontinuerligt att få rapporter om hur kommunerna svarat - om enkäten är öppnad, påbörjad, pausad resp. avslutad. Utskick i början av december. Broschyr: Vill marknadsföra nya BME. Tala om att k:rnas svar är väldigt viktiga, de används av oss och även många andra. Även ge exempel på hur kommunerna själva kan använda materialet – med exempel från Kalmar


Ladda ner ppt "Den nya Bostadsmarknadsenkäten"

Liknande presentationer


Google-annonser