Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?"— Presentationens avskrift:

1 Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?
Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-Centrum Borås Regionala Strama Västra Götaland

2 Agenda Gjelstad et al + ytterligare två studier Vad kan vi lära?
Förskrivarens föreställningar, förväntningar och farhågor Erfarenheter från Västra Götaland Tonsillitmodul i medrave4 Diskussion

3 Gjelstad - Interventionen
DL ledda fortbildningsgrupper Första besöket: Riktlinjer + evidens Andra besöket: Varje läkare fick presentera sin egen förskrivnings- statistik. Aktiva lyssnare. Reflektion kring sitt förändringsbehov. Uppföljande heldags seminarium

4 Patientsäkerhetssatsning 2013

5 GPs´ views of interventions
Kvalitativ studie Erfarenheter av och åsikter kring olika strategier Storbritannien, Belgien, Frankrike, Polen och Spanien Stor samsyn mellan länderna

6 Nr 1 - interaktiva utbildningar
Information från lokala kollegor Små grupper med diskussion Interaktivitet, ta del av varandras erfarenheter, kunna ställa frågor Återkoppling – egna förskrivardata Jämföra sig med kollegor och andra VC i området

7 Delade åsikter Ekonomiska incitament UK och Spanien
Patientnära tester Frankrike och Polen Positiva till behandlingsriktlinjer i stort, men bristande tilltro till vissa specifika rekommendationer Känner sig tryggare med riktlinjer. Riktlinjer kan vara motsägelsefulla. Egna erfarenheten väger tyngre (att AB hjälper vid akut bronkit). Klar evidensbasering ökar tilltron. Nästan alla ansåg att deras VC redan följer riktlinjerna. ”Riktlinjer är bara förslag”. Patientförväntningar påverkar, patientutbildning/information angeläget.

8 Farhågor, förväntningar och föreställningar
Inte alltid som vi tror Kan fångas upp i samband med att patientfall diskuteras Anpassa utbildningen utifrån detta

9

10

11 Farhågor och föreställningar
Reumatisk feber, Fusobacterium, invasiva streptokockinfektioner ”Har ju slutat behandla simplexotit, men ”riktig otit” måste ju behandlas!” ”Behandlar man inte cystit är det ju stor risk att bakterierna vandrar uppåt” ”Vid 4 Centorkriterier har ≥90% GAS” Spegla infektionsläget Tydliga riktlinjer om när söka igen ”Infektionen har sin gång oavsett ab” ”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…” Bekräfta patienten + symtomlindring Självläkande infektion ”Jag fick vanligt penicillin på vård- centralen och det hjälper inte på mig.” ”Nu har jag hostat i 3 veckor. Jag kan inte ha det så här längre.” ”Jag har bihåleinflammation igen och då behöver jag alltid antibiotika.” ”Jag ska resa till Thailand om en vecka och bara måste bli frisk från min bihåleinflammation före dess!” ”Nu är det superviktigt att jag är på jobbet. Jag måste bli frisk så fort som möjligt.”

12 Förväntningar ”Studier är bara studier – jag vet ju att mina patienter blir bra när jag behandlar akut bronkit med Doxyferm” ”Agdas förvirring blir alltid bättre när jag förskriver UVI antibiotika” ”När jag själv har en tonsillit kortar jag symtomtiden en vecka när jag tar AB” Spegla infektionsläget Tydliga riktlinjer om när söka igen ”Infektionen har sin gång oavsett ab” ”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…” Bekräfta patienten + symtomlindring Självläkande infektion ”Jag fick vanligt penicillin på vård- centralen och det hjälper inte på mig.” ”Nu har jag hostat i 3 veckor. Jag kan inte ha det så här längre.” ”Jag har bihåleinflammation igen och då behöver jag alltid antibiotika.” ”Jag ska resa till Thailand om en vecka och bara måste bli frisk från min bihåleinflammation före dess!” ”Nu är det superviktigt att jag är på jobbet. Jag måste bli frisk så fort som möjligt.”

13 Patienter Föreställningar Förväntningar Farhågor Patientinformation
Information till allmänheten Spegla infektionsläget Tydliga riktlinjer om när söka igen ”Infektionen har sin gång oavsett ab” ”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…” Bekräfta patienten + symtomlindring Självläkande infektion ”Jag fick vanligt penicillin på vård- centralen och det hjälper inte på mig.” ”Nu har jag hostat i 3 veckor. Jag kan inte ha det så här längre.” ”Jag har bihåleinflammation igen och då behöver jag alltid antibiotika.” ”Jag ska resa till Thailand om en vecka och bara måste bli frisk från min bihåleinflammation före dess!” ”Nu är det superviktigt att jag är på jobbet. Jag måste bli frisk så fort som möjligt.”

14

15 Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin)
per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom december 2013 (Spridning: 420 – 254 recept /1000 inv. och år) Spegla infektionsläget Tydliga riktlinjer om när söka igen ”Infektionen har sin gång oavsett ab” ”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…” Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom september 2012 (Spridning: 492 – 315 recept /1000 inv. och år)

16 VC besök Västra Götaland
Inte bara nå ut, även nå fram – inledning med känslomässigt budskap Diskuterar patientfall som belyser riktlinjer – ”jaså gör du så!” ”Tips från coachen” – hur får man en nöjd patient? Förbättringspotential – inte pekpinnar Spegla infektionsläget Tydliga riktlinjer om när söka igen ”Infektionen har sin gång oavsett ab” ”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…” Bekräfta patienten + symtomlindring Självläkande infektion ”Jag fick vanligt penicillin på vård- centralen och det hjälper inte på mig.” ”Nu har jag hostat i 3 veckor. Jag kan inte ha det så här längre.” ”Jag har bihåleinflammation igen och då behöver jag alltid antibiotika.” ”Jag ska resa till Thailand om en vecka och bara måste bli frisk från min bihåleinflammation före dess!” ”Nu är det superviktigt att jag är på jobbet. Jag måste bli frisk så fort som möjligt.”

17

18 Reflekterande möten – VG
Anordnats av kontaktläkare Patientfall med handledarmanual Reflekterande samtal kring individuell förskrivningsstatistik Självdeklaration – inklusive konkreta förbättringsförslag (186/201 VC 2013)

19 Konkreta tips från självdeklarationerna
Vanligt med olika åsikter – resonera kring detta i en trygg kollegial miljö Involvera all personal – teamarbete Önskar regelbundet få patientfall från Strama Klinisk bedömning viktigare än lab

20 Konkreta tips Alla bör tala samma språk – patientinformation
Sätta upp pappershållare för pat info på alla expeditioner Sätta upp konkreta förbättringsmål – följ sedan förskrivningen Reflekterande möten gav mersmak!

21 Konkreta tips Ta reda på om nyanställda, tillfälliga och utlandsutbildade läkare har uppdaterade kunskaper? Följ tillfälliga läkares förskrivning Planscher med Centor-kriterierna och flödesscheman på expeditionerna

22

23 UVI antibiotika äldreboenden
Loeb et al 2005; 24 äldreboenden i USA och Kanada, 4217 platser Randomiserades till intervention eller inte Färre UTI antibiotika i interventionsgruppen

24 Interventionen Diagnostisk och terapeutisk algoritm
Små grupper ( sköterskor) – aktivt deltagande Patientfall, ta ställning till ev odling respektive AB, motivera sitt ställningstagande, feedback Gruppsessioner videoinspelades

25 Återkoppling Vi gör inte det vi tror att vi gör
Viktigt att ta reda på vad vi egentligen gör Förutsättning: Diagnos och lab-relaterad förskrivningsstatistik

26

27

28

29

30

31 Take home messages Använd didaktiska patientfall
Ta reda på förskrivarnas förväntningar, farhågor och föreställningar Reflektera kring individuell förskrivar-statistik i trygg kollegial miljö Tips: tonsillitmodul i medrave4

32


Ladda ner ppt "Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?"

Liknande presentationer


Google-annonser