Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordinationsverktyget Pascal. Marie Rosengren. Sjuksköterska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordinationsverktyget Pascal. Marie Rosengren. Sjuksköterska"— Presentationens avskrift:

1 Ordinationsverktyget Pascal. Marie Rosengren. Sjuksköterska
Ordinationsverktyget Pascal Marie Rosengren Sjuksköterska Läkemedelsenheten HS

2 Ordinationsverktyget Pascal
Ordinationsverktyg för dosdispenserade läkemedel. Ersätter befintliga ordinationsverktyget e-dos Första steget mot en gemensam nationell ordinationslista

3 Ordinationsverktyget Pascal innehåller
Aktuella ordinationer för läkemedel och handelsvaror. Historiska ordinationer för läkemedel och handelsvaror.

4 Ordinationsverktyget Pascal
Webbaserad applikation som nås via Internet Explorer Webbaserad applikation som kan integreras med journalsystem Inloggning enligt säker identifiering som stödjer PDL ( SITHS)

5 Ordinationsverktyget Pascal
Hämta patient Senaste patienter Meddelande mellan apotek och vården Meddelande Inställningar Beställa E-learning

6 Hämta patient i Pascal Hämta patient Senaste patienter
Meddelande mellan apotek och vården

7 Ordinationslista Läkemedel i Pascal
Vid integration kan integrationen vara styrd direkt till vald patient i journalsystem

8 Ordinationslista läkemedel Pascal
Vårdtagar information Förnya, Sätt ut, Makulera, Utvärdera Beslutstöd Symbol för dospatient Ny ordination Aktuella Ändra ordination Visnings alternativ Beställa

9 Vårdtagarinformation i Pascal
Hittas under vårdtagarens namn. Här registreras, ändras och visas vårdtagarinformationen

10 Ordinationslista för läkemedel i Pascal
Visa lite – Aktuell samlad lista Visa mycket – Detaljbild kring Ordination Läkemedel Leverans Visa mer

11 Beslutstöd i Pascal Hämtas från SIL, svensk informationsdatabas för Läkemedel Graviditet Interaktioner Amning Biverkan Varningstriangeln påvisar att det finns information kopplat till läkemedlet

12 Ny ordination i Pascal Dokumentera ordinationsorsak Söka Läkemedel
Välja läkemedel Ange dosering Ange doseringsanvisning Ange doseringstillfällen och klockslag Ange kompletterande information kring expediering om helförpackning valts Ange ordinationstid

13 Förnya ordination i Pascal
Varje enskild ordination kan förnyas genom att markera och välja funktionen förnya utifrån ordinationslistan. Samma tidsintervall som tidigare ordination föreslås. Möjlighet till att ange kommentar till förnyelsen finns.

14 Sätt ut ordination i Pascal
Varje enskild ordination kan sättas ut genom att markera och välja funktionen sätt ut utifrån ordinationslistan. Utsättningsorsak måsta anges

15 Makulera ordination i Pascal
Varje enskild ordination kan makuleras genom att markera och välja funktionen makulera utifrån ordinationslistan. Makuleringsorsak skall anges.

16 Utvärdera ordination i Pascal
För dospatienter i Pascal 1.0 kommer utvärdering ej vara aktiv. I senare version när Pascal även speglar den nationella ordinationsdatabasen kommer denna funktionalitet vara utvecklad.

17 Ändra ordination i Pascal
Ändra ordinationsorsak Ändra dosering Ändra doseringstillfällen och klockslag Ändra doseringstext Ändra ordinationstid

18 Beställningar i Pascal
Beställning av helförpackning kan göras på enskild ordination. Vid beställning nås de informationsfält som behövs för att en helförpackning skall kunna expedieras.

19 Utskriftsmöjligheter i Pascal
Dosrecept enligt läkemedelsverkets föreskrift Utdelning/ Signeringslista Patientversion av ordinationslistan

20 Ordinationsverktyget Pascal
I drift i Halland 16 april 2012

21 Införande av Pascal i Halland
E-learning utbildning på 20 minuter. Lokala kontaktperson/ personer med uppdrag att stödja sina kollegor i ordinationsverktyget Pascal bör utses. Implementeringsansvarig i Halland finns som extra resurs.

22 Har ni frågor kontakta implementeringsansvarig i Halland


Ladda ner ppt "Ordinationsverktyget Pascal. Marie Rosengren. Sjuksköterska"

Liknande presentationer


Google-annonser